Paginacija

"Networking as a Service" kao model računalstva u oblaku
"Networking as a Service" kao model računalstva u oblaku
Goran Vujnović
Računalstvo u oblaku (engl. Cloud computing) je oblik programskog okruženja koji kao svoju platformu koristi Internet. Ono omogućava da se aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta pohrane i čuvaju na za to predviđenim poslužiteljima. Računalstvo u oblaku ima sljedeće glavne karakteristike: usluga na zahtjev, širok mrežni pristup, brza elastičnost, udruživanje resursa i odmjerena usluga. Gledajući s aspekta infrastrukture, oblaci se mogu podijeliti na: javne...
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neizrazite logike
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neizrazite logike
Alan Vogel
Cestovni promet se dinamički mijenja ovisno o vremenu, a to se najbolje može uočiti tijekom vršnog sata. U današnje vrijeme dolazi do promjena gradskih zona ovisno o gradnji ili obnovi starih objekata i migraciji stanovništva koje sve više dolazi živjeti u gradovima u potrazi za boljim prilika. Radi porasta potražnje korištenja transportnih usluga na gradskim cestama dolazi do sve većih problema prometnih zagušenja. Iz tog razloga potrebna su nova rješenja u vidu smanjivanja...
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neuronskih mreža
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neuronskih mreža
Mladen Miletić
Zbog sve većeg rasta prometne potražnje u gradskim sredinama dolazi do značajnog smanjenja razine uslužnosti mobilnosti u gradskim sredinama. Dio problema su i zastarjeli sustavi upravljanja semaforiziranim raskrižjem zasnovani na ustaljenim signalnim planovima. Razvojem sustava zasnovanih na umjetnoj inteligenciji moguće je riješiti neke od problema upravljanja semaforiziranim raskrižjem. Korištenjem umjetne neuronske mreže i algoritma ojačanog učenja moguće je izgraditi sustav...
Aerodinamička svojstva aeroprofila za povećanje brzine leta
Aerodinamička svojstva aeroprofila za povećanje brzine leta
Iris Žarković
Aeroprofil je oblik tijela koje će u strujanju oko njega stvarati uzgon uz relativno mali otpor. Kod povećane brzine leta dolazi do promjena kao što su udarni valovi, zvučna barijera, odvajanje strujnica i slom uzgona. Također dolazi do promjena na tlaku, uzgonu i otporu aeroprofila te dolazi do formiranja Machovih, kosih, odvojenih, povijenih te ekspanzijskih udarnih valova. Pri povećanim brzinama leta najčešće se upotrebljavaju zrakoplovi sa delta krilima, strelastim krilima te...
Aerodinamičke karakteristike strujanja plina kroz nadzvučnu mlaznicu
Aerodinamičke karakteristike strujanja plina kroz nadzvučnu mlaznicu
Ian Cvek Šekuljica
Za ubrzanje struje fluida sa podzvučne na nadzvučnu brzinu koristi se konvergentno-divergentna mlaznica. Takve vrste mlaznica prisutne su u raketnim motorima ili motorima nadzvučnih vojnih mlaznih zrakoplova. Definirano je i opisano kvazi-jednodimenzionalno strujanje koje je prigodno za razmatranje karakteristika strujanja kroz nadzvučnu mlaznicu i nadzvučne difuzore. Nakon definiranja osnova strujanja fluida kroz nadzvučnu mlaznicu i difuzor, definiran je model nadzvučne mlaznice...
Aerodynamic Characteristics Estimation of Variable Geometry Airfoil in Supersonic Air Flow
Aerodynamic Characteristics Estimation of Variable Geometry Airfoil in Supersonic Air Flow
Leo Matak
The primary objective of this research project is to evaluate the aerodynamics behavior of the NACA 64A-204 airfoil used in the F-16 wings. The reason for selecting the F-16 wing, and therefore the airfoil used in the wing, is the characteristic behavior of in-flight changes to the airfoil geometry. The changes are made by deflecting the leading and trailing edge flaps which result in changing the wing and airfoil geometry. Two approaches were selected for obtaining the results. Linearized...
Aeroprofili i krila za nadzvučne i hiperzvučne brzine leta
Aeroprofili i krila za nadzvučne i hiperzvučne brzine leta
Tomislav Andrić
Aeroprofil je poprečni presjek krila, aerodinamički je oblikovana površina koja ostvaruje uzgon potreban za let. Uzgon je aerodinamička sila koja nastaje kao rezultat razlike tlakova na gornjaci i donjaci krila. Krilo se dobije nizanjem aeroprofila jedan do drugog, to je glavna površina na zrakoplovu koja stvara uzgon. Uporabom vrlo tankih superkritičnih aeroprofila, postiže se bolji koeficijent uzgona pri manjim brzinama u odnosu na oštre tanke aeroprofile, te se poboljšavaju...
Aktivnosti linijskog održavanja zrakoplova Airbus A320
Aktivnosti linijskog održavanja zrakoplova Airbus A320
Tanja Hrženjak
Zračni prijevoznici provode održavanje zrakoplova sukladno zrakoplovnim propisima s ciljem održavanja plovidbenosti zrakoplova. Postupci održavanja definirani su u programu održavanja koji izrađuje ovlaštena organizacija posebno za svaki tip zrakoplova. Aktivnosti održavanja zrakoplova koji se provode u organizaciji za održavanje mogu se podijeliti na linijsko i bazno održavanje. Linijsko održavanje sastoji se od manjih planiranih ili neplaniranih radova gdje zrakoplov ostaje u...
Akustička analiza buke helikoptera EC 135
Akustička analiza buke helikoptera EC 135
Toni Korać
Svakodnevna izloženost različitim oblicima buke naročito je izražena u zračnom prometu, čiji su dio i helikopteri. Bitna obilježja helikoptera jesu visoke razine unutarnje i vanjske buke te let na malim visinama u naseljenim područjima. Dugotrajna izloženost buci kod pilota ili putnika u kabini helikoptera kao i kod pasivnog promatrača u blizini helikoptera dovodi do znatnog narušavanja kvalitete komunikacije te oštećenja sluha. U ovom diplomskom radu prikazani su i analizirani...
Alociranje dostavnih vozila u transportnoj mreži primjenom matematičkog modela
Alociranje dostavnih vozila u transportnoj mreži primjenom matematičkog modela
Antonio Švehla
Donošenje kvalitetnih operativnih odluka, vezanih uz alociranje vozila u sustavima dostave robe, predstavlja preduvjet za učinkovit rad sustava. Logistički problemi koji se pritom pojavljuju mogu se svesti na probleme optimiranja, kakvi se efikasno rješavaju primjenom linearnog programiranja. Optimiranjem alokacije vozila u sustavu dostave i preuzimanja robe smanjuju se operativni troškovi, te se povećava razina usluge korisnicima. Za rješavanje problema alociranja dostavnih vozila i...
Alokacija vozila u mreži rent-a-car poslovnica primjenom matematičkog modela
Alokacija vozila u mreži rent-a-car poslovnica primjenom matematičkog modela
Matej Marinčić
Zadovoljavanje potražnje pojedinih poslovnica rent-a-car-a predstavlja zahtjevan posao za čiju je organizaciju potreban veliki utrošak vremena koji se može reducirati primjenom matematičkoga modela. Cilj je postići optimum prilikom zadovoljavanja potražnje koji se u ovom radu odnosi na minimalne udaljenosti na koje se vozila transferiraju, udaljenosti su izražene u kilometrima te su isti osnovica za troškove. Optimizacija se postiže primjenom matematičkoga modela te su napravljene...
Alternativna sredstva kao potpora željeznici unutar sustava integriranog prijevoza putnika
Alternativna sredstva kao potpora željeznici unutar sustava integriranog prijevoza putnika
Kristijan Tuđa
Ovaj diplomski rad prikazuje organizaciju željezničkog i autobusnog prometa kao dio integriranog prijevoza putnika u Gradu Zagrebu. U radu su analizirani vozni redovi vlakova za prijevoz putnika i autobusa na području istočnog dijela grada (Sesvetski Kraljevec, Sesvete, Čulinec i Trnava). Temeljem analize voznih redova i provedene ankete na uzorku ispitanika detektiran je problem čekanja prilikom prelaska s vlaka na autobus, odnosno loša prometna povezanost od/do najbliže...

Paginacija