Paginacija

Analiza distribucijske mreže logističkog operatera s prijedlogom unaprjeđenja
Analiza distribucijske mreže logističkog operatera s prijedlogom unaprjeđenja
Vanesa Vrbančić
U lancu opskrbe distribucijska mreža se sastoji od međusobno povezanih čvorova koji primaju zaprimaju robu i isporučuju je kupcima. U razmatranju distribucije ne smije se zanemariti bitna uloga logističkog operatera. U svrhu optimizacije distribucijske mreže provedena je analiza postojeće mreže na primjeru logističkog operatera Milšped Hrvatska d.o.o. Prijedlozi unaprjeđenja postojećeg sustava dani su primjenom Excel programskog alata Solver. Prikazana je mogućnost primjene...
Analiza distributivnog procesa klasične i e-distribucije
Analiza distributivnog procesa klasične i e-distribucije
Robert Štabi
Jedan od glavnih ciljeva logistike je kvalitetnim odlukama i organizacijom svesti troškove distribucije na minimum, a da se pritom kvaliteta distribucije ne dovodi u pitanje. Razvitak tehnologije doveo je do revolucije u distribuciji. U posljednjem desetljeću sve je aktualnija elektronska distribucija (electronic distribution – e-distribucija). Naime, tradicionalne trgovine sve više zamjenjuje kupnja roba, usluga i informacija preko interneta, pametnih telefona i tableta. Svrha ovog...
Analiza djela nezakonitog ometanja u zrakoplovstvu
Analiza djela nezakonitog ometanja u zrakoplovstvu
Josip Simonić
Primjerena razina zaštite preduvjet je za sigurno odvijanje zračnog prometa. U svrhu očuvanja zaštite i jačanja pristupa istoj provođenjem preventivnih mjera, definirani su međunarodni standardi zaštite zračnog prometa. Primarni cilj svake države vezan uz civilno zrakoplovstvo je zaštita putnika, posade, osoblja i radnika na zemlji, javnosti i objekata na aerodromu (koji se koriste za međunarodni promet) od djela nezakonitog ometanja na zemlji ili tokom leta. Djela nezakonitog...
Analiza efektivnosti transportnih sredstava
Analiza efektivnosti transportnih sredstava
Matej Klišanin
U ovome završnom radu prikazane su vrste transportnih sredstava. U današnje vrijeme transportna sredstva više nisu luksuz nego potreba, što se može vidjeti iz podataka o broju registriranih vozila koja se koriste ne samo za vlastite potrebe nego i za rad u sve većemu broju, bilo to za neki specifičan rad ili za transport tereta. Svakomu vlasniku transportnoga sredstva u cilju je maksimalno iskoristiti to sredstvo uza što manje kvarova, otkaza i dodatnih troškova. Upravo zato...
Analiza efikasnosti zakonskih mjera ograničenja za mlade vozače i njihov utjecaj na sigurnost cestovnog prometa
Analiza efikasnosti zakonskih mjera ograničenja za mlade vozače i njihov utjecaj na sigurnost cestovnog prometa
Karlo Klobučar
Stradavanje mladih vozača u prometu na cestama problem je u svim državama svijeta. Proglašenjem posebnih zakonskih mjera kojima se mladim vozačima ograničava dopuštena i propisana brzina kretanja ili zabranjuje upravljanje vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, samo je dio mjera kojim se želi povećati sigurnost mladih vozača u cestovnom prometu. Na temelju analize kada mladi vozači upravljaju s vozilom zakonom dopuštene snage motora i kada upravljaju s vozilom veće snage...
Analiza ekosustava mobilnog plaćanja
Analiza ekosustava mobilnog plaćanja
Zdravko Gospočić
U istraživanju su objašnjeni svi elementi ekosustava mobilnog plaćanja; korisnik, terminalni uređaj, mreža, usluge i aplikacije, poslužitelji, posrednici, financijske institucije, mrežni operatori i drugi bitni sudionici koji čine vrijednosni lanac u ostvarivanju usluga mobilnog plaćanja. Provođenjem ankete i analizom ponašanja korisnika obrazložena je problematika mobilnog plaćanja u današnjem načinu života. Nabrojani su razni novi načini i tehnologije u procesu mobilnog...
Analiza eksploatacijskih pokazatelja željezničkog prometa na području Sisačko - moslavačke županije
Analiza eksploatacijskih pokazatelja željezničkog prometa na području Sisačko - moslavačke županije
Luka Ontl
U radu je provedena analiza eksploatacijskih pokazatelja željezničkog prometa na području Sisačko-moslavačke županije. Na početku rada navedeni su svi pokazatelji eksploatacije u putničkom i teretnom prometu. U radu su obrađena tri eksploatacijska pokazatelja. Detaljnije je objašnjena komercijalna brzina jer je ona ključni pokazatelj u ovom radu. Ostali obrađeni pokazatelji eksploatacije su broj vlakova i prosječno vrijeme putovanja. Cilj ove analize je usporediti navedene...
Analiza eksploatacijskih značajki cestovnih vozila na hibridni pogon
Analiza eksploatacijskih značajki cestovnih vozila na hibridni pogon
Antonija Džambo
Hibridno vozilo je vozilo koje se sastoji od dizelskog ili benzinskog motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora gdje se motor s unutarnjim izgaranjem napaja odgovarajućim gorivom dok se elektromotor napaja električnom energijom iz akumulatora. S obzirom na pogon, hibridna vozila se mogu podijeliti na serijski, paralelni i serijsko-paralelni hibridni pogon. Kod vrsta hibridnih vozila posebno se ističu „plug in“ hibridna vozila koji imaju mogućnost punjenja električnom strujom...
Analiza eksploatacijskih značajki hibridnih cestovnih vozila
Analiza eksploatacijskih značajki hibridnih cestovnih vozila
Filip Lerman
U ovom radu analiziraju se eksploatacijske značajke hibridnih cestovnih vozila, te se razmatraju prednosti i nedostatci takvih vozila u usporedbi s konvencionalnim vozilima pogonjenim motorima s unutrašnjim izgaranjem. Također se govori o principu rada četverotaktnog motora s unutrašnjim izgaranjem, te eksploatacijskim značajkama cestovnih vozila. Objašnjava se način funkcioniranja hibridnih vozila, tj. hibridnog pogona i prikazuju se njegovi različiti tipovi izvedbe. Na primjerima...
Analiza eksploatacijskih značajki hibridnih pogona sportskih vozila
Analiza eksploatacijskih značajki hibridnih pogona sportskih vozila
Denis Smolko
U ovom radu analizirane su eksploatacijske značajke hibridnog pogona sportskih vozila i vjerojatnost primjene tih sustava kod svakodnevnih cestovnih vozila. Također objašnjen je i princip rada četverotaktnih Otto i Diesel motora. Ukratko riječ o povijesti hibridnih automobila te principu rada i različitim izvedbama hibridnih pogona. Zatim su obrađene vrste motora u Formuli 1 i promjene pravila kroz povijest. Slijedi analiza hibridnog pogona i njegovog načina rada u Formuli 1 i WEC...
Analiza eksploatacijskih značajki vozila na alternativni pogon
Analiza eksploatacijskih značajki vozila na alternativni pogon
Kristina Vdović
Svjedoci smo da se svaki dan povećava broj vozila po cestama. Povećanjem broja vozila na cestama sve je više ugroženiji okoliš u kojem živimo zbog ispušnih plinova iz tih istih vozila. Kako bi se smanjio štetni utjecaj ispušnih plinova na okoliš, autoindustrija sve više istražuje alternativna goriva koja bi koristila vozila, a koja njihovom uporabom ne bi toliko štetila okolišu. Postoje i drugi razlozi zašto bi trebali koristiti alternativna goriva a ne naftu. Jedan od razloga...
Analiza elektromreže zrakoplova CL-415
Analiza elektromreže zrakoplova CL-415
Damir Ćerimagić
U ovom radu analizirana je elektromreža zrakoplova CL-415. Rad sadrži sedam poglavlja te popis literature, slika i kazalo oznaka i kratica U uvodnom poglavlju opisane su osnovne tehničko – eksploatacijske karakteristike zrakoplova CL-415. U drugom poglavlju završnog rada opisana je i analizirana struktura elektromreže i njezine sastavnice. Analiza je podjeljena u dva dijela koji se odnose na istosmjerni i izmjenični dio. U trećem poglavlju, koji se također sastoji od...

Paginacija