Paginacija

Analiza aktivnosti Welcome službe u Zračnoj luci Franjo Tuđman
Analiza aktivnosti Welcome službe u Zračnoj luci Franjo Tuđman
Katarina Pedišić
Primarna djelatnost Welcome službe jest asistencija pri prihvatu i otpremi posebnih kategorija putnika na zračnoj luci. Aktivnosti koje se pritom provode, određene su u skladu s potrebama putnika i pravilima zračne luke i prijevoznika. To dovodi do mogućih nepodudarnosti na globalnoj razini, što se posebno uočava kod izrazito malih zračnih luka. Za izbjegavanje tog problema istražene su aktivnosti Welcome službe na Zračnoj luci Franjo Tuđman. Analizirane su procedure prihvata i...
Analiza aktivnosti održavanja oznaka na kolniku s prijedlogom poboljšanja
Analiza aktivnosti održavanja oznaka na kolniku s prijedlogom poboljšanja
Krunoslav Andrić
Oznake na kolniku predstavljaju skup crta, natpisa i simbola čijom se kombinacijom oblikuju površine na prometnoj infrastrukturi, a osnovna zadaća im je vođenje, upozoravanje, informiranje i reguliranje prometnih procesa. Da bi oznake na kolniku mogle izvršavati svoju funkciju, moraju biti stručno projektirane, kvalitetno izvedene i sukladno prometno-vremenskim uvjetima na cesti održavane. Također, oznake na kolniku moraju udovoljiti propisanim minimalnim zahtjevima na kolniku, kao...
Analiza alokacije logističkih resursa u paketnoj distribuciji s prijedlogom unaprjeđenja
Analiza alokacije logističkih resursa u paketnoj distribuciji s prijedlogom unaprjeđenja
Maja Furdi
U radu je prikazana problematika iskorištenja logističkih resursa u paketnoj distribuciji općenito te je analiziran sustav paketne distribucije Hrvatske pošte. U okviru studije slučaja analizirani su pokazatelji iskorištenja logističkih resursa spomenutog pružatelja paketne distribucije. Prilikom analize identificirano je usko grlo poslovnog procesa na temelju kojeg je formiran prijedlog optimizacije elemenata postojećeg modela poslovanja te su predstavljeni očekivani učinci...
Analiza alternativnih metoda usmjeravanja paketa u MPLS mreža
Analiza alternativnih metoda usmjeravanja paketa u MPLS mreža
Filip Jovanovski
U ovome radu analizirane su dvije metode alternativnog usmjeravanja u MPLS (MultiProtocol Label Switching) mreži, a to su hop-by-hop (usmjeravanje iz izvora uz prenošenje) i eksplicitno (usmjeravanje s upravljanjem iz izvorišnog čvora). Proizvoljno je definirana topologija mreže koja sadrži 17 čvorova, kao i vjerojatnosti dostupnosti grana između tih čvorova. Temeljem definiranih parametara određene su vjerojatnost blokiranja zahtjeva između svakog para izvorišnog-odredišnog...
Analiza aplikacijskih rješenja informacijskog sustava mrežnog operatora
Analiza aplikacijskih rješenja informacijskog sustava mrežnog operatora
Zdravko Gospočić
Cilj završnog zadatka jest analizirati aplikacijska rješenja informacijskog sustava mreţnih operatora. Razradom rada su opisana aplikacijska rješenja mreţnog operatora Hrvatski telekom. Odabrana tehnologija opisana u radu jest računalstvo u oblaku Cloud Computing. Opisani su elementi informacijskog sustava da se ukaţe na kompleksnost takvog poslovanja. Provedena je analiza poslovnih procesa informacijskog sustava. Nabrojane su funkcionalne i nefunkcionalne zadaće aplikacije Moj...
Analiza arhitekture zračnog prostora u Europi
Analiza arhitekture zračnog prostora u Europi
Helena Andrašić
Diplomski rad obrađuje trenutačnu arhitekturu zračnog prostora u Europi. S obzirom na povećanje broja letova iz godine u godinu, dolazi do prekapacitiranosti sustava koji u budućnosti sa sobom nosi velika kašnjenja pojedinačnih letova, preopterećenost sustava upravljanja zračnim prometom i visokim financijskim kaznama. Kako bi se izbjegla velika kašnjenja, EUROCONTROL u suradnji sa Europskim Parlamentom izrađuje i implementira studiju pod nazivom "Airspace Architecture Study" koja...
Analiza autobusne linije 172 Črnomerec-Zaprešić
Analiza autobusne linije 172 Črnomerec-Zaprešić
Filip Foder
Javni gradski prijevoz mora biti učinkovit i njegovo glavno obilježje mora biti da ga može koristiti svaki građanin. Problematika se očituje u zagušenosti, pokretljivosti i vanjskim utjecajima. Ovaj završni rad se temelji na prometno-tehničkoj analizi autobusne linije 172 Črnomerec – Zaprešić te njenim statičkim dinamičkim elementima, prostornom obuhvatu, te glavnim karakteristikama linije. Cilj rada je na temelju brojenja putnika na liniji u vršnim satima utvrditi da li je...
Analiza autobusne linije 212 Dubec - Sesvete u Zagrebu
Analiza autobusne linije 212 Dubec - Sesvete u Zagrebu
Luka Milić
Javni gradski prijevoz mora biti učinkovit i glavno mu je obilježje da ga može pod određenim uvjetima koristiti svaki građanin. Problematika se očituje u zagušenosti, pokretljivosti i vanjskim utjecajima. Ovaj završni rad se temelji na analizi prijevoznog procesa autobusne linije 212 Dubec – Sesvete u Zagrebu sa statičkim i dinamičkim elementima. Cilj rada je prikupljanjem podataka o izmjeni putnika i popunjenosti vozila utvrditi iskorištenost ponuđenog kapaciteta linije, dati...
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Ante Marin
U ovom radu je dan kratki osvrt na temeljne pojmove vezane uz skladištenje, te osnovne podjele skladištenja kao što su: vrsta robe, vlasništvo, način gradnje, mehanizacija i automatizacija. Nadalje u radu su obrađeni modeli i vrste automatiziranih sustava skladištenja (AS/RS). Veća pozornost pridana je automatiziranim visokoregalnim skladištima (unit-load) kakva su navedena u primjerima iz prakse. Prije samih primjera iz prakse navedene su prednosti i mane automatiziranih sustava za...
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Ivan Jurić
Suvremena logistika traži razna riješenja kako poboljšati skladišne operacije a samim time i opskrbni lanac. Automatizirani sustavi za pohranu i izuzimanje daju vrlo dobre rezultate u usporedbi sa konvencionalnim skladištima koja koriste viličare. Kroz automatizaciju u skladišnom poslovanju postiže se bolje efektivno iskorištenje manipulacijskih uređaja i prostora skladišta. Iznimno su poželjni na lokacijama sa ograničenom površinom i u uvjetima sniženih temperatura u...
Analiza biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba
Analiza biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba
Violeta Didović
U radu je uvodno opisana biciklistička infrastruktura koja obuhvaća biciklističku stazu, traku, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te su navedene prednosti i nedostaci korištenja bicikla kao ekološki prihvatljivog prijevoznog sredstva. Analizirano je postojeće stanje biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba kao i prijedlozi rješenja za unaprjeđenje biciklističke infrastrukture. Izvršeno je prikupljanje i obrada podataka na temelju anketnog istraživanja...
Analiza biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu
Analiza biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu
Ivan Nemet
U radu će se uvodno opisati povijesni razvoj biciklističkog prometa, zakonski okvir te će se navesti prednosti korištenja bicikla i uloga biciklističkog prometa kao dijela održivog i ekološki prihvatljivog prometnog sustava. Analizirat će se stanje sigurnosti biciklističkog prometa i biciklističke infrastrukture u Gradu Zagrebu. Izvršit će se anketno istraživanje korisnika koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo te terensko istraživanje odnosno, brojenje biciklističkog...

Paginacija