Paginacija

Analiza generiranog podatkovnog prometa mobilnih terminalnih uređaja
Analiza generiranog podatkovnog prometa mobilnih terminalnih uređaja
Slaven Lozančić
Evolucijom mobilnih terminalnih uređaja količina generiranog podatkovnog prometa je postala veća. Jedan od značajnih faktora tome su nove komunikacijske tehnologije koje su u stanju obraditi više podataka u kraćem roku. Time se može zaključiti da je podatkovni promet postao neizostavan faktor ostvarivanja punog potencijala mobilnih terminalnih uređaja. Danas je većina aplikacija povezana na Internet mrežu, uz to sami uređaji zahtijevaju podatkovni promet zbog kreiranja...
Analiza geoprometnih obilježja poštanske mreže na primjeru Varaždinske županije
Analiza geoprometnih obilježja poštanske mreže na primjeru Varaždinske županije
Valentina Bešenić
Ovim radom prikazana je analiza poštanske mreže Varaždinske županije. Poštanska mreža analizira se s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izvršenje obaveze pružanja univerzalne poštanske usluge. Prilikom analize uspoređivali su se poštanski uredi na području Varaždinske županije s geoprometnim obilježjima. Također, za usporedbu su se koristili i kriteriji za gustoću mreže pristupnih točaka. Sve usporedbe prikazane su kartama načinjenim u QGIS programu.
Analiza glavnih uzročnika promjene tehničkog stanja cestovnih vozila
Analiza glavnih uzročnika promjene tehničkog stanja cestovnih vozila
Igor Kapusta
Promjenom tehničkog stanja cestovnog vozila mijenja se i struktura prijevoznog procesa. Tako da promjena stanja određenog prijevoznog sredstva iz onoga u radu u stanje u kvaru ne utječe samo na dostupnost, odnosno tehničku ispravnost za obavljanje prijevoznog zadatka već i na cjelokupan prijevozni proces. Samim time smanjuje se mogućnost ispunjenja zahtjeva potražnje, što u konačnici uzrokuje financijske gubitke. Stoga je neophodna analiza utjecaja negativnih čimbenika kao što su...
Analiza hub and spoke koncepta organizacije intermodalnog prijevoza
Analiza hub and spoke koncepta organizacije intermodalnog prijevoza
Ivan Boro
Početak korištenja intermodalnog transporta vezan je uz nedostatke korištenja cestovnog, željezničkog i zračnog prijevoza. Intermodalni transport je tehnologija kojom se u prijevozu robe istovremeno koriste dva suvremena i odgovarajuća prijevozna sredstva različitih prometnih grana, pri čemu jedno prijevozno sredstvo zajedno sa svojim teretom postaje teret drugog prijevoznog sredstva. U intermodalnom transportu koristi se pet veza za transport, a to su izravna veza, koridor, fiksna,...
Analiza i metode smanjenja buke u komercijalnom zrakoplovstvu
Analiza i metode smanjenja buke u komercijalnom zrakoplovstvu
Ante Marinčić
U ovom radu obrađuje se utjecaj buke komercijalnog zrakoplovstva, a buka zrakoplova čini jedan od najštetnijih učinaka na okoliš. Postoje mnogi načini za borbu protiv buke zrakoplova, smanjenje buke na izvoru, sprječavanje buke da uđe u prihvatno okruženje i očuvanje dovoljne udaljenosti između zračnih luka i stambenog područja. U 2011.godini Europa je postavila novi cilj za 2050.godinu. ICAO ima za cilj što više ograničiti ili smanjiti utjecaj razine buke zrakoplova na...
Analiza i modeliranje podvorbenog sustava s mogućnošću predbilježbe
Analiza i modeliranje podvorbenog sustava s mogućnošću predbilježbe
Kristian Manolić
Svrha istraživanja u ovom radu je analizirati i prikazati značajke podvorbenih sustava s mogućnošću predbilježbi te definirati glavne zahtjeve i procese unutar takvog sustava. Predbilježbama se nastoji potaknuti korisnika da dolazi u vrijeme kada poslužitelj ima manje posla, čime se nastoji skratiti vrijeme čekanja korisnika i povećati efikasnost iskorištenja kapaciteta repa. Svi modeli takvog sustava su opisani odgovarajućim UML (eng. Unified Modeling Language) modelima. Na...
Analiza i modeliranje procesa preuzimanja poziva u LTE sustavima
Analiza i modeliranje procesa preuzimanja poziva u LTE sustavima
Ante Matoš
LTE je četvrta generacija mobilnih mreža koja omogućuje bolje performanse mreže u odnosu na prethodnike u vidu brzine prijenosa podataka, propusnosti, pokrivenosti i kapaciteta. Svaka mreža se sastoji od više ćelija te korisnici u tijeku korištenja korisničke opreme prelaze iz područja jedne ćelije na područje druge ćelije. U trenutku prelaska s jedne ćelije na drugu, mreža mora pokrenuti proces preuzimanja poziva ili podataka i to treba učiniti na nesmetan način kako...
Analiza i modeliranje sustava upravljanja zahtjevima korisnika za servisom u servisnom centru
Analiza i modeliranje sustava upravljanja zahtjevima korisnika za servisom u servisnom centru
Lidija Belužić
Većina današnjih tvrtki radi u natjecateljskom okruženju, što vodi ka potrebi povećanja konkurentne pozicije na tržištu. Da bi tvrtke bile konkurentne na tržištu moraju nužno optimizirati svoje unutarnje procese. Ta optimizacija zahtijeva poslovne modele koji predstavljaju strukturu poslovanja koja omogućava organizacijama analizu i simulaciju promjena prije implementacije. U radu je analizirana problematika upravljanja zahtjevima za servisom u servisnom centru te su primjenom...
Analiza i načini smanjenja buke u komercijalnom zrakoplovstvu
Analiza i načini smanjenja buke u komercijalnom zrakoplovstvu
Ivana Ligenza
Kroz temu ovoga rada analizirano je pitanje utjecaja buke komercijalnog zrakoplovstva na ljude i njihovo zdravlje. Izvori buke komercijalnog zrakoplovstva podijeljeni su na buku pogonskih skupina i buku strukture zrakoplova. Međunarodna regulativa buke zrakoplova donosi odredbe prema podacima koji se utvrđuju metodama mjerenja buke. Do 2050. godine, međunarodnom regulativom Europske unije teži se cilju smanjenja buke do 65%. ICAO (prema Annexu 16 Volume 1) propisuje metode mjerenja te...
Analiza i optimizacija skladišnog procesa u trgovačkoj tvrtki
Analiza i optimizacija skladišnog procesa u trgovačkoj tvrtki
Nikola Šurbek
Logističko-distributivni centar je sustav koji u fizičkom i organizacijskom smislu predstavlja vezu između proizvodnje i tržišta stoga je optimizacija procesa i kontrola funkcioniranja skladišnog poslovanja temelj za značajne financijske uštede i uštede resursa. Skladištenje robe je vrlo odgovoran zadatak jer se nepravilnim skladištenjem upropaštava roba i povećavaju troškovi poslovanja. Svrha provedenog istraživanja u ovom diplomskom radu očituje se u analiziranju...
Analiza i optimizacija skladišnog procesa u tvrtki V. B. Z. d.o.o. za trgovinu i nakladničku djelatnost
Analiza i optimizacija skladišnog procesa u tvrtki V. B. Z. d.o.o. za trgovinu i nakladničku djelatnost
Josip Sesar
Skladište je prostor za uskladištenje robe u rasutom stanju ili u ambalaži s namjerom da poslije određenog vremena roba bude uključena u daljnji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju. Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal dovodi u stanje mirovanja, a uključuje fizički proces rukovanja i čuvanja materijala te metodologiju za provedbu tih procesa. Cilj ovog rada je prikazati praktičnu primjenu i implementaciju logističkih rješenja u skladišnom...
Analiza i prijedlog poboljšanja odvijanja prometnih tokova na području Gornjeg Grada u Gradu Zagrebu
Analiza i prijedlog poboljšanja odvijanja prometnih tokova na području Gornjeg Grada u Gradu Zagrebu
Stjepan Dutković
Na temelju terenskog istraživanja analizirano je postojeće stanje organizacije i regulacije prometnih tokova na području Gornjeg Grada. Navedene su osnovne smjernice iz generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, a koje se odnose na područje Gornjeg Grada. Analizom odvijanja prometnih tokova kroz područje obuhvata utvrđen je način organizacije i regulacije za čitavo područje, a samim time i osnovni nedostaci postojećeg stanja. Prijedlogom poboljšanja se upravo ti nedostaci uz...

Paginacija