Paginacija

Analiza cestovne mreže i prijedlog mjera poboljšanja na području grada Dubrovnika
Analiza cestovne mreže i prijedlog mjera poboljšanja na području grada Dubrovnika
Mateo Đuraš
Kvalitetna cestovna mreža predstavlja jednu od osnova za daljnji razvoj grada. Stručnom organizacijom i kvalitetnim upravljanjem cestovnom mrežom, povećava se kapacitet cjelokupne mreže, osigurava slobodan prometni tok te se povećava sigurnost prometa. U završnom radu analizirana je postojeća cestovna mreža na području Grada Dubrovnika. Predstavljena je prometna i prostorna dokumentacija Grada Dubrovnika te su analizirani podaci o brojanju prometa. Kao u svakoj mreži, tako i u...
Analiza cestovne mreže i prijedlog mjera poboljšanja na području grada Slavonskog Broda
Analiza cestovne mreže i prijedlog mjera poboljšanja na području grada Slavonskog Broda
Lidija Babić
Analiza cestovne mreže grada Slavonskog Broda temeljena je na javno dostupnim i prikupljenim podatcima. Prema postojećoj prostornoj i prometnoj dokumentaciji grada Slavonskog Broda definira se stanje prometnog sustava, odnosno plan razvoja i unaprjeđenja prometnog sustava područja obuhvata. Prema podatcima dobivenim iz projekta „Plan održive urbane mobilnosti Slavonski Brod“ definirana je prometna potražnja i predviđeno buduće stanje cestovne mreže. Dobivenim rezultatima analize...
Analiza cestovnih prometnih nesreća na raskrižjima gradske četvrti Trešnjevka jug u Gradu Zagrebu
Analiza cestovnih prometnih nesreća na raskrižjima gradske četvrti Trešnjevka jug u Gradu Zagrebu
Željko Rezo
U ovom diplomskom radu je izvršena analiza cestovnih prometnih nesreća koje su se dogodile na cestovnim raskrižjima područja gradske četvrti Trešnjevka jug u gradu Zagrebu u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Raskrižje su mjesta na cestovnoj mreži gdje se spajaju dvije ili više cesta gdje su postupci i radnje znatno složeniji u odnosu na otvorene dijelove trase, pa se stoga zbog velikog broja konfliktnih točaka u raskrižjima događa najveći broj prometnih nesreća. Na području...
Analiza cestovnog prijevoza tereta na TEN-T mreži Hrvatske u funkciji razvoja intermodalnog transporta
Analiza cestovnog prijevoza tereta na TEN-T mreži Hrvatske u funkciji razvoja intermodalnog transporta
Ante Todorić
Integrirajući sve vrste prijevoza - od željeznica, zračnih luka, morskih i riječnih luka, unutarnjih plovnih putova, te cesta, intermodalni se transport nameće kao nužnost, osobito kad se uzme u obzir izniman geografski i geoprometni položaj Hrvatske. Neupitan je značaj prometa za ukupni razvoj Republike Hrvatske, stoga je vrlo važno da Hrvatska svoju prometnu politiku dalje razvija u okvirima Europske Unije, i to na način da se koridori koji prolaze kroz Hrvatsku i dalje razvijaju...
Analiza daljinskog vođenja prometa na državnim cestama Zagrebačke županije
Analiza daljinskog vođenja prometa na državnim cestama Zagrebačke županije
Davor Murgić
Vođenje prometa podrazumijeva informiranje vozača o pravcu ceste i razmještaju odredišta, a odvija se pomoću znakova obavijesti za vođenje prometa te mora biti u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. U radu su analizirana obilježja cestovne prometne mreže kao i stanje znakova za vođenje prometa na državnim cestama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati postojeće stanje...
Analiza decentraliziranog sustava za ubrizgavanje goriva kod Otto motora
Analiza decentraliziranog sustava za ubrizgavanje goriva kod Otto motora
Filip Jurčević
U ovom radu, detaljno su opisani i analizirani sustavi koji se najčešće koriste za ubrizgavanje goriva. Ti se sustavi ubrajaju u decentralizirano ubrizgavanje goriva kod Otto motora. Ti sustavi redom su: sustav za ubrizgavanje K - Jetronic, sustav za ubrizgavanje KE - Jetronic, sustav za ubrizgavanje Multi Point Injection (MPI), sustav za ubrizgavanje s mjerenjem volumnog protoka zraka (L - Jetronic), direktno ubrizgavanje (Gasoline Direct Injection - GDI). Osim toga u kratko je opisan...
Analiza dinamike kretanja motornog vozila u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Analiza dinamike kretanja motornog vozila u funkciji sigurnosti cestovnog prometa
Josip Brletić
U završnom radu analizirane su sile i otpori koji utječu na dinamiku kretanja motornog vozila te njihov utjecaj na sigurnost cestovnog prometa. Osnovni čimbenici sigurnosti prometa su čovjek, vozilo i cesta. Čimbenici vozila koji utječu na sigurnost prometa dijele se u dvije skupine na aktivne i pasivne čimbenike. U zadnjih nekoliko desetljeća u Republici Hrvatskoj imamo povećanje broja sudionika u prometu i velik broj prometnih nesreća. Smanjenje broja prometnih nesreća,...
Analiza dinamike leta padobranskog krila
Analiza dinamike leta padobranskog krila
Karlo Kovač
U ovome je radu fokus na općeniti prikaz padobranskog krila i njegovih karakteristika. Cilj je prikazom konstrukcije te analizom statike i dinamike padobranskog sustava, pružiti kvalitetan uvid u njegova ponašanja i ograničenja. Osim toga, napravljen je izračun aerodinamičkih karakteristika i performansi teorijskog modela.
Analiza distrakcije vozača reklamnim sadržajima
Analiza distrakcije vozača reklamnim sadržajima
Ivana Kučina
Složeno prometno okruženje od vozača zahtijeva kontinuiranu pažnju tijekom vožnje kako bi se izbjegle incidentne situacije. Pažnja i usmjerenost pogleda na cestu te pravovremeno uočavanje različitih elemenata ceste, situacija te drugih sudionika u prometu od izrazite je važnosti za sigurnu vožnju. Distrakcije vozača su jedan od suvremenih problema vezanih uz sigurnost prometa, koje na području EU uzrokuju između 10 % i 30 % prometnih nesreća. Suvremena znanstvena istraživanja...
Analiza distribucije cjepiva za COVID-19 u Republici Hrvatskoj
Analiza distribucije cjepiva za COVID-19 u Republici Hrvatskoj
Juraj Gamilec
Ovaj rad analizira karakteristike, specifičnosti, zahtjeve, strukturu i efikasnost distribucije cjepiva za COVID-19 na području Republike Hrvatske tvrtke Mark Medical d.o.o. Objašnjeni su pojmovi logistike, distribucije, sudionici u distribuciji. Definirani su pojmovi kanala distribucije, same fizičke distribucije, sudionika u distribuciji i proces skladištenja i manipuliranja farmaceutskim proizvodima. Obrađena je zakonska regulativa farmaceutskih proizvoda u Europskoj Uniji i...
Analiza distribucije prehrambenih proizvoda s prijedlogom unaprjeđenja
Analiza distribucije prehrambenih proizvoda s prijedlogom unaprjeđenja
Karlo Jolić
Poduzeća diljem svijeta žele unaprijediti svoje procese u distribuciji robe unutar opskrbnih lanaca. Za postizanje optimizacije i povećanje produktivnosti potrebno je analizirati postojeće stanje na temelju logističkih izvedbenih pokazatelja. U radu je provedena analiza distribucijske mreže prehrambenih proizvoda na primjeru tvrtke „Bäckerei Erich Felber GmbH & Co KG“. Navedene su specifičnosti distribucije prehrambenih proizvoda prilikom koje se subjekti u logističkom procesu...
Analiza distribucije vozila prema zemlji porijekla na zagrebačkoj obilaznici primjenom metoda video detekcije
Analiza distribucije vozila prema zemlji porijekla na zagrebačkoj obilaznici primjenom metoda video detekcije
Sanja Palajsa
Radi povećanja iskoristivosti cestovne infrastrukture sve se više koriste napredne metode upravljanja iz domene inteligentnih transportnih sustava (ITS). Takve metode podrazumijevaju korištenje povijesnih i stvarno-vremenskih prometnih parametara. Jedan od senzora, koji se danas sve više koristi u ITSu, je video kamera koja omogućuje mjerenje većeg broja prometnih parametara kao i praćenje vozila prepoznavanjem registarskih oznaka. Na osnovu prepoznatih registarskih oznaka moguće je...

Paginacija