Paginacija

Analitički prikaz vrsta troškova zaliha
Analitički prikaz vrsta troškova zaliha
Ana Marija Veselčić
U ovom završnom radu prikazane su vrste troškova zaliha i izračun troškova zaliha. Nakon uvoda u kojem je prikazana svrha rada, drugo poglavlje odnosi se na opis zalihe, njihovu podjelu te formule za izračun. U tredem poglavlju su prikazane vrste troškova zaliha zajedno s formulama. U četvrtom poglavlju prema podacima tvrtke "Stolarija Jelid" napravljen je proračun s ciljem prikaza ukupnih troškova držanja zaliha, ukupnih troškova nedostatka zaliha, te ukupnih troškova...
Analitičko određivanje potrebnih duljina za uzlijetanje aviona
Analitičko određivanje potrebnih duljina za uzlijetanje aviona
Stjepan Puljić
Uzlijetanje je manevar koji zavisi od određenih pretpostavki vezanih uz tehniku pilotiranja, karakterističnih veličina i vanjskih čimbenika. Analitičko određivanje potrebne duljine, bez obzira na upotrebu matematičkih modela, nije moguće odrediti velikom točnošću. Fokus rada će biti na karakterističnim veličinama i vanjskim čimbenicima, koji će biti navedeni i objašnjeni. Analizirane su različite analitičke metode za izračun potrebnih duljina za uzlijetanje aviona, te su...
Analiza  dokumentacije u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu
Analiza dokumentacije u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu
Antonela Medved
Prihvat i otprema tereta u zračnom prometu odvija se kroz tri faze; pripremnu, provedbenu te završnu fazu. Najkompleksnija faza je pripremna budući da se za teret mora osigurati kompletna dokumentacija bez koje teret ne može biti prihvaćen na prijevoz. Odgovornost za prikupljanje svih dokumenata potrebnih za prijevoz tereta sadržana je u odgovornosti pošiljatelja ili logističkog operatera koji je zadužen za organizaciju prijevoza. Dokumenti koji su potrebni za prijevoz pošiljke...
Analiza  pogonskih značajki hibridnih cestovnih motornih vozila
Analiza pogonskih značajki hibridnih cestovnih motornih vozila
Matej Đuranović
Hibridno vozilo je vozilo koje za pokretanje motora koristi dva ili više izvora energije, za razliku od tradicionalnog automobila kod kojeg se koristi jedan izvor enerije. Kod hibridnih vozila koristi se kombinacija benzinskog ili dizelskog motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora. Električni pogon se koristi radi smanjenja emisije ugljikova dioksida ili želje za boljim performansama vozila. S obzirom na vezu mehaničkog i električnog dijela, hibridni pogonski sustavi mogu se...
Analiza ICAO, europskih i hrvatskih propisa o korištenju engleskog zrakoplovnog jezika i RTK
Analiza ICAO, europskih i hrvatskih propisa o korištenju engleskog zrakoplovnog jezika i RTK
Emili Skejić
Problemi u radio-telefonskoj komunikaciji između pilota i kontrolora zračnog prometa nastaju zbog loše provedbe ICAO standarda o korištenju engleskog zrakoplovnog jezika i radio-telefonske frazeologije. Zbog važnosti standardizacije na međunarodnoj razini, države članice ICAO-a usklađuju svoje nacionalne zakone s ICAO standardima i preporukama. Države članice mogu izdati svoje zakone koji se razlikuju od ICAO standarda. Uvođenje razlika u hrvatskim i europskim propisima o...
Analiza IPv4 i IPv6 protokola računalnih mreža primjenom GNS3 aplikacije
Analiza IPv4 i IPv6 protokola računalnih mreža primjenom GNS3 aplikacije
Mario Sekondo
Računalna mreža je sustav koji povezuje više uređaja u jednu cjelinu, odnosno to je skupina dva ili više međusobno povezana računala koja mogu razmjenjivati informacije. Za pravilno funkcioniranje računalne mreže potrebno je pravilno konfigurirati, povezati i adresirati sve elemente mreže. Internet se temelji na TCP/IP skupu protokola koji jednostavno definira shemu adresiranja mrežnih elemenata, te im omogućuje povezivost i korištenje mrežnih usluga, pa se tako i većina...
Analiza L-jetronic sustava za napajanje gorivom kod Otto motora
Analiza L-jetronic sustava za napajanje gorivom kod Otto motora
Marko Grdenić
Priprema smjese goriva i zraka je zadaća uređaja za napajanje Ottovih motora gorivom. Pritom je bitno da se gorivo i zrak što potpunije izmiješaju i da se postigne što bolja homogenost smjese. L-jetronic sustav ubrizgavanja goriva radi s prekidajućim ubrizgavanjem u usisnu cijev ispred usisnih ventila. Glavne zadaće sustava su osigurati svakom cilindru toliko goriva koliko je potrebno za trenutačno stanje opterećenja motora pri korištenju vozila. Elektroničko upravljanje...
Analiza Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu Hrvatske
Analiza Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu Hrvatske
Ivan Hodak
Nacionalni program sigurnosti predstavlja dokument koji se odnosi na uspostavljanje određene razine ili stupnja sigurnosti zračnog prometa iz perspektive operatora zrakoplova, operatora aerodroma, službe kontrole leta i službi za održavanje na razini države. Program sigurnosti odnosi se na skup aktivnosti i propisa u cilju povećanja razine sigurnosti na teritoriju određene države. Program mora obuhvaćati sustav prijavljivanja incidenata, istrage, audite i promociju sigurnosti, a...
Analiza PDE sustava za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
Analiza PDE sustava za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
Mario Merkaš
U ovom radu analiziran je pumpa - brizgaljka sustav ubrizgavanja koji je primjenjiv samo kod dizel motora, te su istaknute njegove prednosti i nedostatci. Prije same analize sustava ubrizgavanja razradi se pristupilo sa šireg aspekta, te je na početku objašnjen princip rada dizel motora. Princip rada obuhvaća pokretanje hladnog motora, postupke ubrizgavanja, radni ciklus četverotaktnog motora, te ukratko o kružnom termodinamičkom procesu koji se odvija kod rada dizel motora. Detaljno...
Analiza QoS zahtjeva pojedinih aplikacija u višeuslužnim mrežama
Analiza QoS zahtjeva pojedinih aplikacija u višeuslužnim mrežama
Damir Grganić
U ovome radu napravljena je analiza zahtjeva za kvalitetom usluge pojedinih aplikacija u višeuslužnim mrežama. Detaljno je objašnjen koncept višeuslužnih mreža te njihov razvoj i razlike u odnosu na klasične mreže koje omogućavaju prijenos samo jedne vrste usluge. Kvaliteta usluge je definirana te su navedeni i objašnjeni parametri od kojih zavisi. Svaka od aplikacija ima svoje zahtjeve za kvalitetom usluge, a da bi se to omogućilo razvijeni su mehanizmi i metode mjerenja koje to...
Analiza Strategije zrakoplovstva za Europu
Analiza Strategije zrakoplovstva za Europu
Viktorija Mamić
Zračni promet jedan je od ključnih segmenata europskog gospodarstva podržavajući trenutno oko 5 milijuna radnih mjesta. Zračni promet na globalnoj razini znatno raste, a za daljnji napredak europskog zrakoplovstva potrebno poboljšati povezanost s drugim kontinentima i državama. Tijekom posljednjih desetljeća tržište Europske unije je integracijom fragmentiranih nacionalnih tržišta transformirano u jedinstveno i najveće otvoreno zrakoplovno tržište u svijetu. Daljnji napredak i...
Analiza aktivnih elemenata sigurnosti cestovnih vozila
Analiza aktivnih elemenata sigurnosti cestovnih vozila
Ivan Matan
Sve veći broj motornih vozila dovodi do ugrožavanja sigurnosti sudionika u prometu. Općenito za čovječanstvo bitna je sigurnost. Mnogi čimbenici utječu na sigurnost u prometu. Svaki od čimbenika je posebno važan na svoj način. Različiti dijelovi vozila, na različite načine utječu na sigurnost u prometu. Mnoga istraživanja pomažu u očuvanju sigurnosti i unapređenju cestovnih vozila. Istraživanja i pregledi omogućuju uklanjanje nepravilnosti. Statistički podaci olakšavaju...

Paginacija