Paginacija

Analiza i vrednovanje unutarnje buke helikoptera Mi-8
Analiza i vrednovanje unutarnje buke helikoptera Mi-8
Marko Maradin
Nakon subjektivne procjene da je buka helikoptera prekomjerna te da utječe na sigurnost letenja i zdravlje letačke posade, a do koje je došlo uslijed svakodnevnog obavljanja zadaća na helikopteru tipa Mi – 8 MTV-1, pristupa se detaljnijoj obradi teme unutarnje buke na spomenutoj letjelici u okviru diplomskoga rada. Cilj je rada ustanoviti razmjere učinka buke temeljem provedenih mjerenja i analiza. Kao uvod u tematiku, prvi dio rada donosi teorijske osnove neophodne za pobliže...
Analiza i vrednovanje vibracija helikoptera Mi-8
Analiza i vrednovanje vibracija helikoptera Mi-8
Marko Filipović-Grčić
Uspješnost izvedbe tehnoloških i konstrukcijskih rješenja primijenjenih kod razvoja helikoptera procjenjuje se analizom spektra vibracija kojima su posada , putnici i letjelica izloženi tijekom leta. Otklanjanje ili reduciranje dijela spektra vibracija od velike je važnosti zbog: − smanjenja štetnog utjecaja vibracija na posadu i putnike, − smanjenja dinamičkih naprezanja koji uzrokuju zamor rotora i ostalih elemenata konstrukcije − zaštite i produženja vijeka upotrebe...
Analiza informiranosti vozača o radu naprednih sustava za sigurnost cestovnih vozila
Analiza informiranosti vozača o radu naprednih sustava za sigurnost cestovnih vozila
Marko Šukunda
ADAS sustavi predstavljaju modernizaciju korištenja konvencionalnog osobnog automobila i pospješuje povećanje cestovne sigurnosti. Kombinacijom standardnih i ADAS sustava, može se reći da nastaje polu-autonomno vozilo koje svojim načinom rada, radarima i senzorima pomaže vozaču i upozorava ga na opasnosti koje prijete u cestovnom prometu te smanjuje nastale posljedice od neizbježnih prometnih nesreća. U Hrvatskoj je stopa smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama u padu, a...
Analiza infrastrukturnog razvoja Zračne luke Franjo Tuđman kroz razdoblje koncesije
Analiza infrastrukturnog razvoja Zračne luke Franjo Tuđman kroz razdoblje koncesije
Karlo Golubić
Zračne luke imaju bitnu ulogu u razvoju zračnog prometa te je njihova sposobnost pružanja sigurne, brzi i efikasne usluga prihvate i otpreme zrakoplova, putnika, tereta, robe i pošte vrlo bitna u vremenu sve veće potražnje za zračnim prometom. Iznimka nije ni Zračna luka Zagreb koja je počela bilježiti sve veći promet u posljednjim godinama te da se odgovori na zahtijeva tržišta 2017. godine na Zračnoj luci Zagreb je otvoren novi putnički terminal kako bi se udovoljilo...
Analiza intenziteta i strukture robnih tokova na riječkom prometnom pravcu (primjer luka Rijeka - luka Gdansk)
Analiza intenziteta i strukture robnih tokova na riječkom prometnom pravcu (primjer luka Rijeka - luka Gdansk)
Ivona Posavec
Obzirom da su najveće pomorske luke na europskim i svjetskim relacijama glavno čvorište u povezivanju svih prometnih grana u transportu tereta, time intenzitet i struktura robnih tokova predstavljaju jedne od osnovnih pokazatelja poslovanja luka točnije konkurentnosti prometnih pravaca na tržištu prometnih usluga. Luka Rijeka najveća je pomorska luka Republike Hrvatske s odgovarajućim brojem terminala namijenjenim za manipuliranje različitim vrstama tereta, dok je Luka Gdansk...
Analiza interakcije dionika intermodalnog transportnog sustava (primjer Republika Hrvatska)
Analiza interakcije dionika intermodalnog transportnog sustava (primjer Republika Hrvatska)
David Marjanović
Intermodalni transportni sustav, zbog njegove složenosti i značenja u međunarodnim i nacionalnim gospodarskim sustavima, potrebno je promatrati kao složen dinamički i stohastički sustav. To je, zapravo, skup međusobno povezanih i međusobno utjecajnijih prometno – tehnoloških aktivnosti (procesa, funkcija i poslova) izravnih i neizravnih sudionika, prometnih i drugih kadrova i tehničkih pomagala u njihovome radu i drugih elemenata u stalnom kretanju, mijenjanju i razvoju;...
Analiza iskorištenja voznog parka cestovnih teretnih vozila u hladnom lancu (uz primjer)
Analiza iskorištenja voznog parka cestovnih teretnih vozila u hladnom lancu (uz primjer)
Mateo Sičaja
Analiza iskorištenja voznog parka daje za rezultat podatke pomoću kojih se olakšava upravljanje voznim parkom te nalaze načini kako smanjiti troškove i povećati ukupnu dobit. U radu je analiziran vozni park tvrtke RALU Logistika s aspekta iskorištenja voznog parka kroz primjere te cijelokupan vozni park kroz jednu godinu. Izračunom pokazatelja iskorištenja voznog parka postižu se rezultati analize voznog parka koji prikazuju u kolikoj je mjeri iskorišten vozni park vremenski,...
Analiza isplativosti uvođenja FTTH mreže u ruralnom području
Analiza isplativosti uvođenja FTTH mreže u ruralnom području
Marko Prtenjača
Svrha istraživanje bila je istražiti isplativost uvođenja FTTH mreže u ruralnom području, odnosno u mjestu Sveti Petar na Moru. Cilj obrade navedene teme bio je istražiti moguće scenarije implementacije širokopojasnog pristupa primjenom FTTH usluge. Analizirani su različiti scenariji, poput povećanja cijene usluge, mogući broj korisnika itd. Za potrebe istraživanja provela se anketa u mjestu Sveti Petar na Moru te se dobivenim podacima utvrdila zainteresiranost korisnika za...
Analiza isplativosti uvođenja FTTH tehnologije na području naselja Lanište
Analiza isplativosti uvođenja FTTH tehnologije na području naselja Lanište
Maja Kurikavčić
U odnosu na bakrenu žicu ili koaksijalni kabel svjetlovodna vlakna imaju značajnu prednost i to zbog toga što donose daleko veći prijenosni opseg i omogućuju lakše održavanje. Predviđa se kako će bakreni mediji u uporabi ostati barem još nekoliko desetljeća, te kako će u razdoblju od 2015. godine imati velik utjecaj na razvoj širokopojasnih pristupnih mreža. Za potrebe analize veličine investicija u FTTH mrežu korišten je FTTH poslovni model prilagođen isključivo slučaju...
Analiza isplativosti uvođenja svjetlovodne pristupne mreže na području grada Zaboka
Analiza isplativosti uvođenja svjetlovodne pristupne mreže na području grada Zaboka
Luka Smiljanić
Svrha istraživanja u ovom diplomskom radu je utvrditi geodemografski tip naselja Zabok iz podataka o broju i gustodi stanovnika, te na osnovu toga primjenom odgovarajudeg modela utvrditi troškove uvođenja svjetlovodne pristupne mreže. Isplativost uvođenja svjetlovodne mreže analizira se primjenjujudi metodu anketiranja kojom se istražuje potražnja za uslugama i mogudi bududi prosječni prihodi po korisniku. U radu su provedena dva slučaja isplativosti uvođenja svjetlovodne...
Analiza isplativosti uvođenja svjetlovodnih pristupnih mreža na području grada Dugog Sela
Analiza isplativosti uvođenja svjetlovodnih pristupnih mreža na području grada Dugog Sela
Krunoslav Kožić
Svrha istraživanja ovog rada bila je istražiti isplativost uvođenja svjetlovodne pristupne mreže na području grada Dugog Sela. Cilj istraživanja je pak bio istražiti i usporediti načine i modele nadogradnje postojeće pristupne mreže u odnosu na svjetlovodne pristupne mreže. U istraživanju je provedena analiza isplativosti uvođenja i izgradnje svjetlovodne pristupne mreže uzimajući u obzir nekoliko različitih scenarija. Scenariji su izrađeni na temelju očekivanog ponašanja...

Paginacija