Pages

Utvrđivanje povezanosti psihofizičkoga opterećenja vozača i kvalitete prometne signalizacije u noćnim uvjetima
Utvrđivanje povezanosti psihofizičkoga opterećenja vozača i kvalitete prometne signalizacije u noćnim uvjetima
Mario Fiolić
Na sigurnost cestovnog prometa utječe niz međusobno povezanih čimbenika pri čemu se ljudski čimbenik izdvajao kao uzrok velikog broja prometnih nesreća. Novija znanstvena istraživanja ukazuju na to da ljudske pogreške nisu uvijek jedini uzrok nesreća, odnosno da su one u određenoj mjeri izazvane manjkom adekvatnih informacija vezanih uz elemente ceste i njezine okoline. To je naročito očito u noćnim uvjetima kada vozači moraju donositi odluke relativno brzo i na temelju znatno...
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Nina Perko
Za potrebe brzo rastućeg nautičkog prometa proces planiranja i prilagodbe lučke infrastrukture nije dovoljno istraživan sa prometnog gledišta. To nameće potrebu planiranja i prilagodbe uglavnom zastarjele lučke infrastrukture te dovođenje u korelaciju različitih vrsta nautičkih plovila s različitim vrstama potrebnih usluga. Istraživanje je obuhvatilo postojeće stanje luka za prihvat nautičkih plovila i dovođenje u vezu nautičke plovidbe s mogućnostima infrastrukturnih...

Pages