Pages

Air Traffic Complexity Model Based on Air Traffic Controller Tasks
Air Traffic Complexity Model Based on Air Traffic Controller Tasks
Bruno Antulov-Fantulin
Existing models for determining air traffic complexity that are based on air traffic controllers' subjective assessment are not consistent due to possible deviations in complexity assessment. The aim of this research is to create a mathematical model for air traffic complexity which is based on the air traffic controller tasks. The model will use the data on area radar air traffic controller tasks that are defined according to the traffic situation. Certain air traffic controller tasks, such...
Cooperative Ramp Metering for Urban Motorways Based on Machine Learning
Cooperative Ramp Metering for Urban Motorways Based on Machine Learning
Martin Gregurić
To cope with today’s urban motorway congestions and the inability to increase motorway capacity in urban environments requires the implementation of advanced control methods. These methods are an integral part of Intelligent Transportation Systems (ITS). An ITS essentially integrates information and communication technology to solve the congestion problems. Ramp metering (RM) and Variable Speed Limit Control (VSLC) are some of the most widely used urban motorway traffic control methods. RM...
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Siniša Husnjak
U ovom doktorskom radu razvijen je model za definiranje obrazaca korisničkog ponašanja u prebacivanju podatkovnog prometa s pokretne na Wi-Fi mrežu pri upotrebi pametnih telefona i vezanih aplikacija. Model uključuje precizno definirane faze i korake rada koji se odnose na specifičnu proceduru prikupljanja, združivanja, anonimizacije, obrade i analize dobivenih podataka. Istraživanje se temelji na analizi podataka o individualnim karakteristikama korisnika pametnih telefona i...
Detekcija anomalija mrežnoga prometa temeljena na značajkama prometa i klasnoj pripadnosti uređaja
Detekcija anomalija mrežnoga prometa temeljena na značajkama prometa i klasnoj pripadnosti uređaja
Ivan Cvitić
Cilj zaštite informacijsko-komunikacijskog (IK) sustava podrazumijeva postizanje i održavanje zahtijevane razine osnovnih načela sigurnosti. Osnovna načela sigurnosti predstavljena su CIA (engl. confidentiality, integrity, availability) modelom koji obuhvaća cjelovitost, povjerljivost i dostupnost IK resursa. Jedan od čimbenika koji negativno utječu na načelo dostupnosti, a čiji trend je u kontinuiranom porastu posljednjih deset godina, mrežno je orijentirani distribuirani napad...
Development of Predictive Safety Management Methodology in Aviation
Development of Predictive Safety Management Methodology in Aviation
Dajana Bartulović
The implementation and maintaining of effective safety management system (SMS) is regulated on global, regional, and national level. SMS is regulatory obligation for every aviation organisation. Three safety management methodologies have been defined: reactive, proactive and predictive. Most aviation organisations apply reactive or proactive methodology; hence the improvement of safety management can be found in predictive methodology. Therefore, the research is focused on the development of...
European airspace fragmentation assessment model
European airspace fragmentation assessment model
Zvonimir Rezo
Since the establishment of the Single European Sky (SES) initiative in 2004, “fragmentation” has been a key reference point and policy driver of strategic planning and development of the Air Traffic Management (ATM) system in Europe. However, even though the issue of the European airspace fragmentation has been recognized back in the 1990s, yet terminological, conceptual and methodological determinants and frameworks by which the notion of the European airspace fragmentation could be...
Increasing Motorway Operational Capacity by Dynamic Adaptation of Variable Speed Limit Zones Based on Cooperative Learning Agents
Increasing Motorway Operational Capacity by Dynamic Adaptation of Variable Speed Limit Zones Based on Cooperative Learning Agents
Krešimir Kušić
Continuously increasing demand for mobility, especially in road transport, and new transport policies that prioritize optimizing the capacity of existing roads over building new ones, pose major challenges in the field of traffic control towards a competitive and resource-efficient transport system. This thesis is primarily concerned with urban motorways and their characteristic problems, the presence of bottlenecks. Variable speed limit (VSL) as an effective traffic control strategy is used...
Klasifikacija modova prijevoza višerazinskom metodom zasnovanom na matricama prijelaznih stanja i stablima odluke u stvarnom vremenu
Klasifikacija modova prijevoza višerazinskom metodom zasnovanom na matricama prijelaznih stanja i stablima odluke u stvarnom vremenu
Martina Erdelić
Poznavanje mobilnosti korisnika prometne mreže osnova je za određivanje prometne potražnje i planiranje transporta. Podatci s mobilnih uređaja postali su vrijedan izvor prometnih podataka o mobilnosti korisnika u prometnoj mreži. Za prikupljanje dodatnih informacija tijekom kretanja korisnika prometnom mrežom, poput modova prijevoza, koriste se razne metode kojima se iz prikupljenih podataka određuju informacije koje se ne mogu automatski prikupljati. Za detekciju moda prijevoza...
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Mario Ćosić
U posljednje se vrijeme aktualizira sustavno istraživanje prometnih nesreća u složenom urbanom okružju zbog sve većega broja stradalih pješaka i biciklista. Prometne su nesreće socijalni, javnozdravstveni i politički izazov svake države. U urbanim je sredinama karakteristično intenzivno prometno opterećenje cestovne mreže na kojoj se stalno izmjenjuju različiti prometni uvjeti koji dovode do međusobnih interakcija motoriziranoga i nemotoriziranoga prometa, što predstavlja...
Method for Remaining Useful Life Prediction of a Light Aircraft Landing Gear Structure
Method for Remaining Useful Life Prediction of a Light Aircraft Landing Gear Structure
David Gerhardinger
This Doctoral Thesis focused on developing a method for predicting the remaining useful life (RUL) of the landing gear structure of light aircraft based on different operational conditions. The research was based on the hypothesis that the RUL of a light aircraft's landing gear structure can be determined from aircraft operation records. Current methods for predicting RUL are not commonly applied in the light aircraft maintenance system, with operators mainly relying on experience-based...
Metoda procjene utjecaja raskrižja s kružnim tokom prometa na okoliš i gospodarstvo
Metoda procjene utjecaja raskrižja s kružnim tokom prometa na okoliš i gospodarstvo
Nikola Šubić
Dosadašnja planiranja, projektiranja i rekonstrukcije postojećih tipova raskrižja u jednoj razini (kružna, semaforizirana i nesemaforizirana) vrlo su malu ili gotovo nikakvu pozornost posvećivala održivom prometnom sustavu, odnosno negativnom utjecaju prometa na okoliš i gospodarstvo. Zasnivala su se isključivo na tehničkim rješenjima koja zadovoljavaju kriterije propusne moći i sigurnosti raskrižja. Danas je izražen interes za odabir tipa raskrižja u jednoj razini koje bi u...
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Predrag Brlek
Problem istraživanja doktorske disertacije jest iznalaženje načina za povećanje sigurnosti prometa, analizom uzroka i načina događanja prometnih nesreća u vozačevoj okolini. Te razlike su često presudan faktor nastanka prometne nesreće. Brojne prometne nesreće nastaju zbog neodgovarajućeg razumijevanja informacija o pružanju ceste i njenim elementima. Osnovna funkcija prometne signalizacije (i okoline ceste) je da pravilno djeluje na ponašanje vozača. Svrha izrade doktorske...

Pages