Pages

Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Siniša Husnjak
U ovom doktorskom radu razvijen je model za definiranje obrazaca korisničkog ponašanja u prebacivanju podatkovnog prometa s pokretne na Wi-Fi mrežu pri upotrebi pametnih telefona i vezanih aplikacija. Model uključuje precizno definirane faze i korake rada koji se odnose na specifičnu proceduru prikupljanja, združivanja, anonimizacije, obrade i analize dobivenih podataka. Istraživanje se temelji na analizi podataka o individualnim karakteristikama korisnika pametnih telefona i...
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Mario Ćosić
U posljednje se vrijeme aktualizira sustavno istraživanje prometnih nesreća u složenom urbanom okružju zbog sve većega broja stradalih pješaka i biciklista. Prometne su nesreće socijalni, javnozdravstveni i politički izazov svake države. U urbanim je sredinama karakteristično intenzivno prometno opterećenje cestovne mreže na kojoj se stalno izmjenjuju različiti prometni uvjeti koji dovode do međusobnih interakcija motoriziranoga i nemotoriziranoga prometa, što predstavlja...
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Predrag Brlek
Problem istraživanja doktorske disertacije jest iznalaženje načina za povećanje sigurnosti prometa, analizom uzroka i načina događanja prometnih nesreća u vozačevoj okolini. Te razlike su često presudan faktor nastanka prometne nesreće. Brojne prometne nesreće nastaju zbog neodgovarajućeg razumijevanja informacija o pružanju ceste i njenim elementima. Osnovna funkcija prometne signalizacije (i okoline ceste) je da pravilno djeluje na ponašanje vozača. Svrha izrade doktorske...
Model poboljšanja pouzdanosti otpreme zrakoplova upravljanjem greškama u održavanju
Model poboljšanja pouzdanosti otpreme zrakoplova upravljanjem greškama u održavanju
Darko Virovac
Prema odobrenom programu održavanja zrakoplova, zračni prijevoznik planira vrijeme izvođenja zadaća održavanja zrakoplova. Zadaće održavanja zrakoplova planiraju se za vrijeme boravka zrakoplova na zemlji kad zrakoplov nije planiran za letenje. Time se osigurava da potrebno vrijeme za izvršenje zadaća održavanja zrakoplova nema utjecaja na raspoloživost zrakoplova za letenje. Neplanirano održavanje nastaje zbog tehničkog kvara ili grešaka u procesu održavanja. Zbog...
Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku
Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku
Dario Babić
Oznake na kolniku predstavljaju dio prometne signalizacije koji korištenjem i kombinacijom crta, natpisa i simbola oblikuje prometnu površinu te daje informacije vezane uz vizualno vođenje sudionika u prometu. Kako su oznake na kolniku u centralnom vidnom polju vozača, predstavljaju značajan element koji doprinosi sigurnosti prometa. Da bi oznake mogle izvršavati svoju funkciju i pridonijeti povećanju sigurnosti prometa, one moraju biti vidljive, posebno u uvjetima smanjene...
Model procjene urbane mobilnosti zasnovan na zapisima o aktivnostima korisnika u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama
Model procjene urbane mobilnosti zasnovan na zapisima o aktivnostima korisnika u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama
Krešimir Vidović
Urbana mobilnost stanovnika uobičajeno se procjenjuje postupcima usredotočenim na specifične domene (promet, logistika, ekologija, društvo i dr.), uz korištenje domenski ograničenih skupova podataka, pokazatelja i indeksa vezanih za ciljane podskupove ukupne urbane populacije (korisnici javnog prijevoza, biciklisti, vozači i dr.). U radu je predložen novi pristup procjene urbane mobilnosti stanovnika temeljen na podacima o telekomunikacijskoj aktivnosti (glasovni poziv, tekstualna...
Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Saša Hirnig
Odluka o izgradnji tračničkih sustava proteklih desetljeća u mnogim gradovima bila je plod iracionalnog procesa odlučivanja, što je kasnije izazvalo brojne kritike izgrađenih sustava, pa i same orijentacije prema njihovoj intenzivnijoj uporabi zbog neispunjenih ciljeva izgradnje. U Republici Hrvatskoj također se planira intenzivnije uključivanje željeznice u javni gradsko-prigradski promet svih većih gradova te je nužno, kada je odluka već donesena, provjeriti i pokušati...
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Katarina Mostarac
Univerzalna usluga u poštanskom sustavu omogućuje svakomu stanovniku pojedine države pristup osnovnom skupu poštanskih usluga prema jednakim uvjetima uz određenu razinu kakvoće usluge. Većina zemalja Europske Unije propisuje određene obveze, odnosno kriterije koje davatelji univerzalne usluge moraju ispunjavati vezano uz gustoću elemenata poštanske mreže. Kriteriji se razlikuju od zemlje do zemlje te ne postoji općeprihvaćen način za određivanje gustoće poštanske mreže. U...
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Igor Štimac
Zračni promet jedan je od kapitalno intenzivnih industrija u svjetskom gospodarstvu. Promatrano iz šire perspektive okarakteriziran je kao najbrža i najsigurnija grana prometa za prijevoz ljudi i robe koja značajno pridonosi razvoju globalne ekonomije, političkoj stabilnosti i povećanju društvenih vrijednosti. Poslovna strategija svih dionika u zračnom prometu značajno se promijenila od njegova početka do 2016. godine. S aspekta prijevoznika razvili su se novi oblici poslovnih...
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Matija Bračić
Odvijanje je operacija zrakoplova na zračnoj luci uvjetovano fizičkim kapacitetom različitih infrastrukturnih i operativnih elementa, operativnim sustavom upravljanja te prometnom potražnjom. Kašnjenja koja su prisutna u zračnoj luci različitih su uzroka i karaktera te izravno utječu na odvijanje operacija zrakoplova. Problem je posebno izražen u regionalnim zračnim lukama sa sezonskim karakterom, neodgovarajućim sustavom upravljanja te ograničenim kapacitetom pojedinoga...
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Krunoslav Tepeš
Cestovne prometne nesreće, a posebice teži oblici (sa smrtnim posljedicama i težim ozljedama) na nacionalnom i međunarodnom planu predstavljaju ozbiljan socioekonomski i politički problem. Jedan od pristupa rješavanju toga problema jest razvoj pouzdanih prognostičkih modela CPN-a koji se temelje na atributima koji utječu na nesreće. Njihovom primjenom i kvantifikacijom ostvaruju se saznanja o čimbenicima sigurnosti i posljedicama različitih kategorija CPN-a. Pritom stručnjaci...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Ante Galić
Problem usmjeravanja vozila (VRP) kompleksan je kombinatorički problem s kojim se svakodnevno susreću tvrtke koje obavljaju dostavu robe. Njegovim učinkovitim rješavanjem moguće je značajno smanjiti troškove dostave. Metaheurističkim metodama moguće je relativno brzo pronaći visoko kvalitetna rješenja. Stanični evolucijski algoritam metaheuristički je algoritam kod kojeg su jedinke iz populacije raspoređene unutar toroidalne mreže i mogu biti u interakciji samo sa obližnjim...

Pages