Pages

Air Traffic Complexity Model Based on Air Traffic Controller Tasks
Air Traffic Complexity Model Based on Air Traffic Controller Tasks
Bruno Antulov-Fantulin
Existing models for determining air traffic complexity that are based on air traffic controllers' subjective assessment are not consistent due to possible deviations in complexity assessment. The aim of this research is to create a mathematical model for air traffic complexity which is based on the air traffic controller tasks. The model will use the data on area radar air traffic controller tasks that are defined according to the traffic situation. Certain air traffic controller tasks, such...
Cooperative Ramp Metering for Urban Motorways Based on Machine Learning
Cooperative Ramp Metering for Urban Motorways Based on Machine Learning
Martin Gregurić
To cope with today’s urban motorway congestions and the inability to increase motorway capacity in urban environments requires the implementation of advanced control methods. These methods are an integral part of Intelligent Transportation Systems (ITS). An ITS essentially integrates information and communication technology to solve the congestion problems. Ramp metering (RM) and Variable Speed Limit Control (VSLC) are some of the most widely used urban motorway traffic control methods. RM...
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže
Siniša Husnjak
U ovom doktorskom radu razvijen je model za definiranje obrazaca korisničkog ponašanja u prebacivanju podatkovnog prometa s pokretne na Wi-Fi mrežu pri upotrebi pametnih telefona i vezanih aplikacija. Model uključuje precizno definirane faze i korake rada koji se odnose na specifičnu proceduru prikupljanja, združivanja, anonimizacije, obrade i analize dobivenih podataka. Istraživanje se temelji na analizi podataka o individualnim karakteristikama korisnika pametnih telefona i...
Detekcija anomalija mrežnoga prometa temeljena na značajkama prometa i klasnoj pripadnosti uređaja
Detekcija anomalija mrežnoga prometa temeljena na značajkama prometa i klasnoj pripadnosti uređaja
Ivan Cvitić
Cilj zaštite informacijsko-komunikacijskog (IK) sustava podrazumijeva postizanje i održavanje zahtijevane razine osnovnih načela sigurnosti. Osnovna načela sigurnosti predstavljena su CIA (engl. confidentiality, integrity, availability) modelom koji obuhvaća cjelovitost, povjerljivost i dostupnost IK resursa. Jedan od čimbenika koji negativno utječu na načelo dostupnosti, a čiji trend je u kontinuiranom porastu posljednjih deset godina, mrežno je orijentirani distribuirani napad...
European airspace fragmentation assessment model
European airspace fragmentation assessment model
Zvonimir Rezo
Since the establishment of the Single European Sky (SES) initiative in 2004, “fragmentation” has been a key reference point and policy driver of strategic planning and development of the Air Traffic Management (ATM) system in Europe. However, even though the issue of the European airspace fragmentation has been recognized back in the 1990s, yet terminological, conceptual and methodological determinants and frameworks by which the notion of the European airspace fragmentation could be...
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama
Mario Ćosić
U posljednje se vrijeme aktualizira sustavno istraživanje prometnih nesreća u složenom urbanom okružju zbog sve većega broja stradalih pješaka i biciklista. Prometne su nesreće socijalni, javnozdravstveni i politički izazov svake države. U urbanim je sredinama karakteristično intenzivno prometno opterećenje cestovne mreže na kojoj se stalno izmjenjuju različiti prometni uvjeti koji dovode do međusobnih interakcija motoriziranoga i nemotoriziranoga prometa, što predstavlja...
Metoda procjene utjecaja raskrižja s kružnim tokom prometa na okoliš i gospodarstvo
Metoda procjene utjecaja raskrižja s kružnim tokom prometa na okoliš i gospodarstvo
Nikola Šubić
Dosadašnja planiranja, projektiranja i rekonstrukcije postojećih tipova raskrižja u jednoj razini (kružna, semaforizirana i nesemaforizirana) vrlo su malu ili gotovo nikakvu pozornost posvećivala održivom prometnom sustavu, odnosno negativnom utjecaju prometa na okoliš i gospodarstvo. Zasnivala su se isključivo na tehničkim rješenjima koja zadovoljavaju kriterije propusne moći i sigurnosti raskrižja. Danas je izražen interes za odabir tipa raskrižja u jednoj razini koje bi u...
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Metoda sanacije opasnih mjesta na cestama uz pomoć georeferenciranoga videozapisa
Predrag Brlek
Problem istraživanja doktorske disertacije jest iznalaženje načina za povećanje sigurnosti prometa, analizom uzroka i načina događanja prometnih nesreća u vozačevoj okolini. Te razlike su često presudan faktor nastanka prometne nesreće. Brojne prometne nesreće nastaju zbog neodgovarajućeg razumijevanja informacija o pružanju ceste i njenim elementima. Osnovna funkcija prometne signalizacije (i okoline ceste) je da pravilno djeluje na ponašanje vozača. Svrha izrade doktorske...
Model odlučivanja u brodskoj pogibeljnoj situaciji zasnovan na agentima
Model odlučivanja u brodskoj pogibeljnoj situaciji zasnovan na agentima
Dean Sumić
Visoki rizik od nesreća na brodovima postoji unatoč tehnološki naprednim podsustavima za zaštitu ljudi i smanjenje materijalne štete. Istraživanja o visokom utjecaju ljudskog faktora pri izazivanju i sanaciji nezgoda pokazala su da se bitan korak naprijed može napraviti supstitucijom i isključivanjem ljudskog faktora u procesu odlučivanja pri pogibeljnoj brodskoj situaciji. U radu su analizirani elementi sigurnosti na moru, brodske pogibeljne situacije kao i agentne tehnologije koje...
Model poboljšanja pouzdanosti otpreme zrakoplova upravljanjem greškama u održavanju
Model poboljšanja pouzdanosti otpreme zrakoplova upravljanjem greškama u održavanju
Darko Virovac
Prema odobrenom programu održavanja zrakoplova, zračni prijevoznik planira vrijeme izvođenja zadaća održavanja zrakoplova. Zadaće održavanja zrakoplova planiraju se za vrijeme boravka zrakoplova na zemlji kad zrakoplov nije planiran za letenje. Time se osigurava da potrebno vrijeme za izvršenje zadaća održavanja zrakoplova nema utjecaja na raspoloživost zrakoplova za letenje. Neplanirano održavanje nastaje zbog tehničkog kvara ili grešaka u procesu održavanja. Zbog...
Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku
Model predviđanja trajanja oznaka na kolniku
Dario Babić
Oznake na kolniku predstavljaju dio prometne signalizacije koji korištenjem i kombinacijom crta, natpisa i simbola oblikuje prometnu površinu te daje informacije vezane uz vizualno vođenje sudionika u prometu. Kako su oznake na kolniku u centralnom vidnom polju vozača, predstavljaju značajan element koji doprinosi sigurnosti prometa. Da bi oznake mogle izvršavati svoju funkciju i pridonijeti povećanju sigurnosti prometa, one moraju biti vidljive, posebno u uvjetima smanjene...
Model prepoznavanja opasnih dionica na javnim cestama u područjima učestale pojave divljači
Model prepoznavanja opasnih dionica na javnim cestama u područjima učestale pojave divljači
Joso Vrkljan
Uočen je trend povećanja prometnih nesreća naleta vozila na divljač koji zahtijeva prijedloge mjera kako bi se prevenirala pojava divljači na rizičnim dionicama cesta. Da bi se došlo do određenih mjera spriječavanja naleta vozila na divljač, potrebno je prepoznati rizične dionice cesta s obzirom na mogućnost pojave divljači. U tom smislu razvijen je model prepoznavanja opasnih dionica na javnim cestama i istražene su mjere učinkovitog gospodarenja cestovnom mrežom koje će...

Pages