Paginacija

Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Krunoslav Tepeš
Cestovne prometne nesreće, a posebice teži oblici (sa smrtnim posljedicama i težim ozljedama) na nacionalnom i međunarodnom planu predstavljaju ozbiljan socioekonomski i politički problem. Jedan od pristupa rješavanju toga problema jest razvoj pouzdanih prognostičkih modela CPN-a koji se temelje na atributima koji utječu na nesreće. Njihovom primjenom i kvantifikacijom ostvaruju se saznanja o čimbenicima sigurnosti i posljedicama različitih kategorija CPN-a. Pritom stručnjaci...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Ante Galić
Problem usmjeravanja vozila (VRP) kompleksan je kombinatorički problem s kojim se svakodnevno susreću tvrtke koje obavljaju dostavu robe. Njegovim učinkovitim rješavanjem moguće je značajno smanjiti troškove dostave. Metaheurističkim metodama moguće je relativno brzo pronaći visoko kvalitetna rješenja. Stanični evolucijski algoritam metaheuristički je algoritam kod kojeg su jedinke iz populacije raspoređene unutar toroidalne mreže i mogu biti u interakciji samo sa obližnjim...
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Rino Bošnjak
Učestali problem u pomorskom prometu jest smanjenje sigurnosti odvijanja plovidbe. Prisutno je više čimbenika koji u određenoj mjeri utječu na sigurnost broda, ljudi i imovine te na zaštitu okoliša. Kao posljedica djelovanja pojedinih čimbenika pojavljuju se opasne situacije poput nasukanja, sudara, požara, prevrnuća, kvarova glavnog stroja, oštećenja glavnog trupa broda, onečišćenja i druge situacije. Slijedom prepoznatoga, u ovome doktorskom radu istražuju se pojavne...
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Zoran Jakšić
Neautomatizirani sustavi u kontroli zračnog prometa zahtijevaju veliko radno opterećenje kontrolora u smislu verbalne koordinacije, proračuna parametara leta, subjektivne procjene buduće pozicije zrakoplova, ručnog ispisivanja obrazaca o letu i drugoga. Svrha uvođenja automatiziranih sustava u kontrolu zračnog prometa jest povećanje kapaciteta sustava kontrole zračnog prometa smanjenjem radnog opterećenja kontrolora. Radom je obuhvaćena problematika utjecaja automatizacije na...
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Nina Perko
Za potrebe brzo rastućeg nautičkog prometa proces planiranja i prilagodbe lučke infrastrukture nije dovoljno istraživan sa prometnog gledišta. To nameće potrebu planiranja i prilagodbe uglavnom zastarjele lučke infrastrukture te dovođenje u korelaciju različitih vrsta nautičkih plovila s različitim vrstama potrebnih usluga. Istraživanje je obuhvatilo postojeće stanje luka za prihvat nautičkih plovila i dovođenje u vezu nautičke plovidbe s mogućnostima infrastrukturnih...

Paginacija