disertacija
Model procjene urbane mobilnosti zasnovan na zapisima o aktivnostima korisnika u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama

Krešimir Vidović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti