diplomski rad
Analiza s prijedlogom poboljšanja raskrižja Međimurske i Koprivničke ulice u Gradu Varaždinu

Nikola God (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet