master's thesis
Traffic Signs Serving to Improve Road Traffic Safety

Ante Berišić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za gradski promet
Metadata
TitlePrometni znakovi u funkciji povećanja sigurnosti prometa na cestama
AuthorAnte Berišić
Mentor(s)Rajko Horvat (thesis advisor)
Abstract
Razvoj cestovnog prometa i povećanje broja motornih vozila na cestama promijenio je uvjete protočnosti, vremena putovanja, udobnost, a posebno njegove sigurnost. Konstantni porast prometnih nesreća i sve teže ozljede sudionika u tim nesrećama, potaknulo je znanstvene i stručne institucije da započnu sa poduzimanjem mjera koje imaju za cilj smanjenje broja i posljedica tih nesreća. Prometna signalizacija jedan je od čimbenika koji znatno utječe na sigurnost cestovnog prometa. Vizualizacija ali i pravovremena najava opasnosti na cestama predmetom je interesa znanstvene i stručne javnosti. Nove tehničko - tehnološke mjere vezane uz bolju vizualizaciju prometnih znakova mogu znatno poboljšati i sigurnost prometa na cestama a posebno na opasnim mjestima. S obzirom da primjena adekvatnih prometnih znakova i signalizacije na cestama značajno utječe na protočnost i sigurnost cestovnog prometa, u diplomskom radu, osim analize primjene standardnih prometnih znakova i signalizacije, predložen je način postavljanja prometnih znakova i signalizacije u cilju bolje vizualizacije i pravovremene spoznaje svih obavijesti vezanih uz sigurno sudjelovanje vozača u prometu na cestama.
Keywordstraffic signs variable message signs traffic signals visualization
Parallel title (English)Traffic Signs Serving to Improve Road Traffic Safety
Committee MembersRajko Horvat (committee chairperson)
Ljupko Šimunović (committee member)
Darko Babić (committee member)
Dubravka Hozjan (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za gradski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationUrban Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-07
Parallel abstract (English)
The development of road traffic and the increase in the number of motor vehicles on the roads has changed the terms of flow, travel time, comfort, and in particular its safety. The constant increase in traffic accidents and more severe injuries of participants in these accidents prompted the scientific and technical institutions to start with taking measures aimed at reducing the number and consequences of an accident. Traffic signals one of the factors that significantly affect road safety. Visualization or the timely announcement of the danger on the roads is subject to the interest of the scientific and professional community. New technical - technological measures related to the better visualization of traffic signs can significantly improve road safety in particular in dangerous places. Since the application of adequate traffic signs and signals on the roads significantly affects the flow and safety of traffic, in thesis, besides the analysis of application of standard traffic signs and signals, the proposed method of traffic signs and signals in order to better visualize and timely knowledge of all notices related to safe participation of drivers in road traffic.
Parallel keywords (Croatian)prometni znakovi promjenljivi prometni znakovi vizualizacije prometne signalizacije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:305863
CommitterMojca Brenko-Puzak