disertacija
Definiranje obrazaca ponašanja korisnika pametnih telefona pri prebacivanju podatkovnoga prometa s pokretnih na Wi-Fi mreže

Siniša Husnjak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti