disertacija
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji

Rino Bošnjak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti