završni rad
Analiza dinamike kretanja motornog vozila u funkciji sigurnosti cestovnog prometa

Josip Brletić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet