diplomski rad
Višekriterijska analiza varijanata rekonstrukcije raskrižja županijske ceste 5025 i ulice Marinići u Viškovu

David Stepić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet