završni rad
Analiza utjecaja aktivnih elemenata sigurnosti vozila na sigurnost cestovnog prometa

Nino Štrbo (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet