diplomski rad
Primjena koncepata povratne logistike u sustavu zbrinjavanja glomaznog otpada Grada Zagreba

Marita Perković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za transportnu logistiku