diplomski rad
Prometna analiza ulica Stjepana Radića i pristupnih cesta u gradu Šibeniku sa prijedlozima rješenja

Ivan Kundid (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za prometno planiranje