master's thesis
Traffic Analysis of Stjepan Radic Street With Access Roads in the Town of Sibenik With Proposals for Improvements

Ivan Kundid (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Transport Planning
Metadata
TitlePrometna analiza ulica Stjepana Radića i pristupnih cesta u gradu Šibeniku sa prijedlozima rješenja
AuthorIvan Kundid
Mentor(s)Marko Ševrović (thesis advisor)
Abstract
Kad se govori o projektno tehnološkom projektiranju misli se na kreiranje rješenja i postupaka izrade projektne dokumentacije kako bi se određeni projekt iz tehnologije prometa realizirao. Grad Šibenik ima značajan prometni položaj pa je važno voditi računa o sigurnosti prometa. Ulicom Stjepana Radića odvija se istočni ulaz u Šibenik no sadašnje stanje nije zadovoljavajuće zbog nedovoljne protočnosti prometa, ocestalim zastojima, nedostatku biciklističkih staza, a dolazi i smanjena je sigurnost svih sudionika u prometu. Kao rješenje navedenog problema predlaže se uvođenje jednosmjernog prometa u smjeru istok – zapad koje bi dovelo do povećane sigurnosti i protočnosti. Rješenje se temelji na analizi brojanja prometa, proračunima, a prikazani su i prijedlozi idejnih prometnih rješenja. Svrha i cilj ovog diplomskog rada je da se sa što manjim investicijama dođe do željenih rezultata a to su unaprjeđenje prometa u gradu, povećanje kvalitete života svih gračana i povećanje sigurnosti sudionika u prometu.
Keywordsproject and process planning traffic safety flow one-way traffic
Parallel title (English)Traffic Analysis of Stjepan Radic Street With Access Roads in the Town of Sibenik With Proposals for Improvements
Committee MembersMarko Ševrović
Grgo Luburić
Marko Šoštarić
Dubravka Hozjan
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Transport Planning
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
When talking about the project and process planning refers to the creation of solutions and methods of design documents to a specific project from the traffic technology implemented. The town of Šibenik has an important position and it is important to take into account the traffic safety. Street of Stjepan Radić takes place eastern entrance to Šibenik but the current situation is not satisfactory because it is a weak flow of traffic, long delays, lack of bike lanes, and comes up to the uncertainties of all road users. As a solution to that problem is the introduction of one-way traffic in the east - west direction, which would lead to increased safety and flow. The solution is based on an analysis of traffic counting, calculations, and presented proposals and preliminary traffic solutions. The aim of this thesis is that with minimal investment reaches the desired results and that are improvement of the traffic in the city, increasing the quality of life of all citizens and increase the safety of traffic participants.
Parallel keywords (Croatian)projektno tehnološko projektiranje sigurnost prometa protočnost jednosmjerni promet
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:315537
CommitterMojca Brenko-Puzak