diplomski rad
Model optimizacije prometnih tokova na dijelu Vukovarske ulice u gradu Splitu

Jure Matković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za prometno planiranje