undergraduate thesis
Organization of Road Traffic Flows in Emergency Situations

Marija Ferko (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Road Transport
Metadata
TitleUpravljanje prometnim tokovima na cestama u izvanrednim situacijama
AuthorMarija Ferko
Mentor(s)Luka Novačko (thesis advisor)
Abstract
Izvanrednim se situacijama smatraju situacije za vrijeme ili nakon izvanrednog događaja, a širi pojam od njih je izvanredno stanje. Izvanredne situacije mogu uzrokovati različite probleme na kritičnoj infrastrukturi i u različitim gospodarskim djelatnostima te dovode do potrebe evakuacije stanovništva. Djelovanje u slučaju nastanka određene situacije regulira se zakonskim aktima. Za upute operativnim snagama izdaju se priručnici o operativnim postupcima. Provođenje mjera zaštite i spašavanja, među kojima su i pomoć stradalima, evakuacija, sanacija, uvelike ovise o organizaciji prometnih tokova. Prometnim tokovima upravlja se tako da dolazi do što manje točaka konflikta. Analizom posebnosti kod nuklearnih nesreća, požara i poplava i proučavanjem svjetskih modela, zaključeno je da se upravljanje prometom u kriznim i izvanrednim situacijama zbog posebnih okolnosti razlikuje od upravljanja u svakodnevnim uvjetima.
Keywordsunplanned event traffic flow traffic management emergency situation unforeseen circumstances
Parallel title (English)Organization of Road Traffic Flows in Emergency Situations
Committee MembersDubravka Hozjan
Hrvoje Pilko
Sadko Mandžuka
Luka Novačko
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Road Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Unforeseen circumstances are those that occur at the time or after an unplanned event, and the broader term is the state of emergency. Unforeseen circumstances can cause various problems on the critical infrastructure in different economic fields, and they lead to an evacuation of the population. The activities in the case of a certain situation are regulated by legislative acts. Textbooks on operating procedures are published for operating forces. The implementation of protection and rescue measures, including victims' assistance, evacuation and rehabilitation, largely depends on the organization of traffic flows. Traffic flows are managed in a way that there exist as few points of conflict as possible. By analyzing the particularities in certain unforeseen circumstances and studying various models in the world, it was concluded that traffic management in crisis and emergency situations is different from everyday management due to unforeseen circumstances.
Parallel keywords (Croatian)izvanredna situacija mjere zaštite i spašavanja prometni tok upravljanje nuklearna nesreća poplava požar potres
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:731535
CommitterMojca Brenko-Puzak