master's thesis
Proposal for Traffic Regulation on Lang Square - Ribnjak Street - Medveščak Street Road Section in the City of Zagreb

Mladenka Ćosić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za prometno planiranje
Metadata
TitlePrijedlog regulacije prometa na dionici Langov trg - Ribnjak - Medveščak u gradu Zagrebu
AuthorMladenka Ćosić
Mentor(s)Marko Šoštarić (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu provedeno je istraživanje i predloženo idejno prometno tehnološkorješenje u području regulacije prometa s dinamičkom izmjenom usmjerenja prometnih traka na dionici Langov trg - Ribnjak - Medveščak u gradu Zagrebu korištenjem sustava promjenjive prometne signalizacije, s ciljem povećanja propusne moći ovisno o prometnim zahtjevima. U radu je napravljena analiza postojećeg stanja temeljem rezultata analize prometnih tokova te analiza postojećeg stanja prometne infrastrukture. Također je provedena analiza tehnoloških mogućnosti te su istraženi svjetski primjeri primjene dinamične izmjene usmjerenja prometnih traka. Za učinkovito upravljanje prometnim tokovima istražene su vrste tehnologija i karakteristike promjenjivih prometnih znakova koji mogu mijenjati sadržaj, radi preusmjeravanja prometnih tokova. Promjenjivi prometni znakovi koriste se za regulaciju prometa s dinamičkom izmjenom usmjerenja prometnih traka. U nastavku je predložena koncepcija idejnog prometnog rješenja. Provedena je evaluacija rezultata prije i poslije idejnog prometnog rješenja uz primjenu simulacijskog programa VISSIM. Na kraju rada prikazana je analiza troškova i koristi te metodologija izrade iste temeljem čega je ocijenjena rentabilnost implementacije predloženog rješenja regulacije prometa na dionici Langov trg - Ribnjak - Medveščak u gradu Zagrebu.
Keywordstraffic regulation dynamic traffic lanes direction switching traffic flow and infrastructure variable message sings preliminary traffic solution simulation social cost and benefits
Parallel title (English)Proposal for Traffic Regulation on Lang Square - Ribnjak Street - Medveščak Street Road Section in the City of Zagreb
Committee MembersMarko Šoštarić (committee chairperson)
Sadko Mandžuka (committee member)
Marko Ševrović (committee member)
Grgo Luburić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za prometno planiranje
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-01
Parallel abstract (English)
This thesis research carried out and submitted a preliminary solution in the field of trafficregulation with dynamic switching lanes directions on a Lang Square - Ribnjak street - Medveščak street corridor in the City of Zagreb using a system of variable traffic signs, in order to increase throughput, depending on traffic requirements. Current situation of trafficflows and traffic infrastructure had been analyzed and explained. An analysis of the technological possibilities had been carried out, and world examples of dynamic direction lanes switching had been analyzed. Technology types for effective management of traffic flows and characteristics of variable message signs that can modify the flow direction had also been analyzed. Variable message signs are used for traffic regulation with dynamic switching lanes direction. Furthermore, a preliminary traffic sollution is proposed. The results were evaluated before and after the application of preliminary traffic sollution by applying simulation program "VISSIM". At the end, the cost-benefit analysis and it's methodology had been brought, that represents the base for rentability evaluation of the proposed traffic regulation sollution of the Lang Square - Ribnjak street - Medveščak street corridor in the City of Zagreb.
Parallel keywords (Croatian)regulacija prometa dinamička izmjena usmjerenja prometnih traka prometni tokovi i infrastruktura promjenjivi prometni znakovi idejno prometno tehnološko rješenje simulacija društveni troškovi i koristi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:992727
CommitterMojca Brenko-Puzak