undergraduate thesis
Analysis of the Main Causes for Change of Road Vehicle Technical Conditions

Igor Kapusta (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet
Metadata
TitleAnaliza glavnih uzročnika promjene tehničkog stanja cestovnih vozila
AuthorIgor Kapusta
Mentor(s)Ivo Jurić (thesis advisor)
Abstract
Promjenom tehničkog stanja cestovnog vozila mijenja se i struktura prijevoznog procesa. Tako da promjena stanja određenog prijevoznog sredstva iz onoga u radu u stanje u kvaru ne utječe samo na dostupnost, odnosno tehničku ispravnost za obavljanje prijevoznog zadatka već i na cjelokupan prijevozni proces. Samim time smanjuje se mogućnost ispunjenja zahtjeva potražnje, što u konačnici uzrokuje financijske gubitke. Stoga je neophodna analiza utjecaja negativnih čimbenika kao što su zamor, korozija i trenje, čiji se negativan utjecaj može ublažiti pravilnom uporabom i kvalitetnim održavanjem. Također postoje i vanjski čimbenici odnosno atmosfersko klimatski uvjeti koji se mijenjaju tokom godine i tako smanjuju operativnu spremnost cestovnog vozila.
Keywordschange of the technical condition negative factors maintenance
Parallel title (English)Analysis of the Main Causes for Change of Road Vehicle Technical Conditions
Committee MembersIvo Jurić (committee chairperson)
Goran Zovak (committee member)
Željko Šarić (committee member)
Marijan Rajsman (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za cestovni promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-01
Parallel abstract (English)
By changing the technical condition of road vehicles, the structure of the transport process also changes. That changes the state of a certain means of transport from the "working" one to the "defective" one and affects not only the availability and technical soundness to perform the task of transport, but also the entire transport process. It also reduces the possibility of meeting the requirements of demand, which ultimately causes financial losses. That is why analysis of the impact of negative factors such as fatigue, corrosion and friction is required, as their negative impact can be reduced by using proper and quality maintenance. There are also external factors and atmospheric climatic conditions that change throughout the year, thus reducing the operational competence of road vehicles.
Parallel keywords (Croatian)promjena tehničkog stanja negativni čimbenici održavanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:294983
CommitterMojca Brenko-Puzak