undergraduate thesis
Benefits of Adopting and Implementing a Vehicle Tracking System in Exploitation

Dario Jurić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet
Metadata
TitlePrednosti uvođenja i primjene sustava praćenja vozila u eksploataciji
AuthorDario Jurić
Mentor(s)Ivo Jurić (thesis advisor)
Abstract
Unapređenje i razvoj tehnologije u svijetu obuhvatilo je industrijske, proizvodne te uslužne djelatnosti pa samim time ni grana prometa nije izostavljena iz tog procesa. Tako da se promet morao prilagoditi stanju na tržištu kako bih opstao odnosno u što većoj mjeri udovoljio zahtjevima svojih korisnika. Najbolji pokazatelj toga je Fleet Management tj. praćenje vozila u eksploataciji. Pomoću ovog sustava tvrtke koje posjeduju vozni park odnosno flotu vozila mogu uz znatne prednosti u organizaciji, upravljanju te održavanju vozila unaprijediti svoje poslovanje u smislu efikasnosti i ekonomičnosti. Na području Hrvatske su se pojavile brojne tvrtke koje su uvidjele nedostatak ponude ovog oblika usluge te je broj istih značajno porastao. Tako da sada korisnici ove usluge imaju brojne mogućnosti od praćenja svojih vozila u realnom vremenu putem GPS-a, kontrole potrošnje goriva pojedinog vozila, praćenja temperature hladnjače kao i mnoge druge opcije koje se mogu prilagoditi korisniku. Iz svega ovoga možemo zaključiti da je upravo fleksibilnost glavna prednost ovog sustava što ga čini iznimno isplatljivim i korisnim.
KeywordsFleet Management tracking vehicles GPS
Parallel title (English)Benefits of Adopting and Implementing a Vehicle Tracking System in Exploitation
Committee MembersIvo Jurić (committee chairperson)
Goran Zovak (committee member)
Željko Šarić (committee member)
Marijan Rajsman (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za cestovni promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
Improving and developing technology in the world covered the industrial, manufacturing and service industry and therefore is not itself a branch of traffic not left out from the clothes process. So that the traffic had to adapt to the market situation so that I survived that as far as possible meet the demands of its users. The best indicator of this is Fleet Management or tracking vehicles in operation. Using this system, companies that own fleet or fleet vehicles can with considerable advantages in organization, management and the maintenance of vehicles to improve their business in terms of efficiency and economy. In the Croatian territory have emerged numerous companies that have realized the lack of supply of this type of service, and the same number increased significantly. So now users of these services have anumber of options from tracking their vehicles in real time via GPS, control the fuel consumption of individual vehicles, temperature monitoring cold storage Like many other options that can be customized to the user. From all this we can conclude that it is precisely the flexibility of the main advantage of this system which makes it extremely cost-effective and useful.
Parallel keywords (Croatian)fleet menandžment praćenje vozila GPS
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:366764
CommitterMojca Brenko-Puzak