master's thesis
Organization of Railway Freight Transport with Connectivity to River Traffic

Matea Semialjac (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Railway Transport
Metadata
TitleOrganizacija rada željezničkog prijevoznika robe s povezivanjem riječnog prometa
AuthorMatea Semialjac
Mentor(s)Borna Abramović (thesis advisor)
Abstract
Prometni sustav ima važnu ulogu u funkcioniranju cjelokupne društvene aktivnosti, a posebice razvitak gospodarstava uvelike ovisi o adekvatnoj prometnoj mreži. Željeznički teretni prijevoz u potpunosti je liberaliziran na području zemalja Europske unije i takva situacija stvorila je uvjete za osnivanje novih prijevozničkih tvrtki koje se agresivno bore za svoj dio kolača. Željeznica je masovni prijevoznik, a drugi prijevozni mod koji joj može konkuritati količinama je riječni promet. Zajedno mogu u velikom broju slučajeva biti komplementarni prijevozni modovi, a posebnice u slučajevima rasutog i intermodalnog prijevoza. Usmjerenost europskih država pa tako i Hrvatske na reorganizaciju željezničkog sustava podrazumijeva modernizaciju kako bi se pratili novi zahtjevi društva i gospodarstva, te kako bi mogao bez problema surađivati sa riječnim prometom. Upravo je naglasak na to stavila europska prometna politika koja je istaknula modal shift sa cestovnog na željeznički i riječni promet. Hrvatska svoje istočne granice ima na Dunavu, drugoj najznačajnijoj rijeci u Europi, koja kanalom Rajna – Majna – Dunav spaja luku Rotterdam na Sjevernom moru i luku Constantza na Crnom moru. Također, Dunav je jedini u cijelosti vodni koridor u TEN-T mreži pa tako luka Vukovar dobiva važnost kao jedna od najznačajnijih luka u Hrvatskoj te joj je nužno povezivanje sa željezničkim prometom.
Keywordsorganization railway transport river traffic liberalization
Parallel title (English)Organization of Railway Freight Transport with Connectivity to River Traffic
Committee MembersBorna Abramović (committee chairperson)
Tomislav Josip Mlinarić (committee member)
Natalija Kavran (committee member)
Mladen Nikšić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Railway Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRailway Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The transport system has an important role in the functioning of the entire society and its activities, in particular, economic development is highly dependent on appropriate railway network. Rail freight transport has been fully liberalized in the territory of the European Union, and this situation has created the conditions for the establishment of new transportation companies, aggressively fighting for their market segment. Railway is the massive operator, and another, in quantities competative transport mode is river traffic. Together, they can in many cases be complementary transport modes, particulary for bulk and intermodal transport. The orientation of European countries including Croatia is focused on the reorganization of the railway system which includes modernization, to follow the social and econiomic requirements , and to be able to cooperate well with river traffic. European transport policy emphasizes exactly that, a modal shift from road to rail and river transport. Croatian eastern borders are on the Danube, the second most important river in Europe, which connects the Port of Rotterdam on the North Sea and the Port of Constantza on the Black Sea by canal Rhine - Main - Danube. Also, the Danube is the only fully water corridor in the TEN-T network , so in the Port of Vukovar as one of the most important ports in Croatia and it is necessary to connect with the railway traffic.
Parallel keywords (Croatian)organizacija željeznički prijevoz riječni promet liberalizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:119915
CommitterMojca Brenko-Puzak