undergraduate thesis
The Possibility of Application Services Based on Users Location

Blaženko Peternac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet
Metadata
TitleMogućnost primjene usluga temeljenih na lokaciji korisnika
AuthorBlaženko Peternac
Mentor(s)Dragan Peraković (thesis advisor)
Abstract
Usluge temeljene na lokaciji daju mogućnost dvosmjerne komunikacije i interakcije. LBS usluge su informacijske usluge dostupne mobilnim uređajima putem mobilne mreže i koriste mogućnosti korištenja lokacije mobilnog uređaja. Postoji širok raspon različitih usluga temeljenih na lokaciji korisnika. Stalan rast broja različitih aplikacija i mogućnosti dovodi do širokog područja primjene LBS usluga. Određivanje lokacije je srce svake lokacijsko bazirane usluge te se LBS kvaliteta usluge prvenstveno bavi performansama određivanja lokacije uključujući pogreške pri određivanju lokacije, metodama određivanja lokacije i vremenu odgovora jednog lokacijskog senzora ili kombinacije više njih. Kvaliteta usluge identificirana je kao jedan o glavnih izazova u razvoju LBS-a. Pozicioniranje i infrastruktura pozicioniranja može se klasificirati s obzirom na različite kriterije: integrirane i samostalne infrastrukture pozicioniranja, pozicioniranja baziranog na terminalu i mreži kao i satelitske, ćelijske i unutarnje infrastrukture. LBS je heterogena tehnologija i sadrži niz pod arhitektura opća podjela Klijent , LBS poslužiteljem, Mreža, Web aplikacije,GIS i prostorne baze podataka, kartografija.
KeywordsLBS service location positioning aplication
Parallel title (English)The Possibility of Application Services Based on Users Location
Committee MembersDragan Peraković (committee chairperson)
Slavko Šarić (committee member)
Siniša Husnjak (committee member)
Zvonko Kavran (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Postal and Telecommunications Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationInformation and Communication Traffic
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Location-based services provide two-way communication and interaction. LBS services are information services available to mobile devices via the mobile network and use the possibilities of location of a mobile device. There is a wide range of different services based on the user's location. The steady increase in the number of different applications and opportunities leads to a wide area of application of LBS services. Determining the location is the heart of any location-based services and LBS quality of services is principally engaged in the performance of location measurement, including errors in determining the location, methods of determining the location and the response time one of location sensors or a combination of them. Te quality of service has been identified as one of the major challenges in the development of LBS. Positioning and positioning infrastructure can be classified based on different criteria: integrated and stand-alone infrastructure positioning, positioning based on the terminal and the network as well as satellite, cellular and internal infrastructure. LBS is a heterogeneous technology and contains a number of general architecture of the client division, LBS server, network, Web applications, GIS and spatial databases, cartography.
Parallel keywords (Croatian)LBS usluga lokacija pozicioniranje aplikacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:204488
CommitterMojca Brenko-Puzak