undergraduate thesis
Transport Technology of Industrial Filters in Road Traffic

Goran Janković (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Transport Planning
Metadata
TitleTehnologija prijevoza industrijskih filtara u cestovnom prometu
AuthorGoran Janković
Mentor(s)Hrvoje Pilko (thesis advisor)
Abstract
Tehnologija cestovnog prometa je složeno interdisciplinarno područje koje se bavi prijevoznim procesima, proučavanjem procesa koji se odvijaju tijekom promjene mjesta objekata od izvora do cilja, pri čemu se proces odvija prema određenim pravilima i zakonitostima uz korištenje osnovnih resursa. Tema ovog rada je ''Tehnologija prijevoza industrijskih filtara u cestovnom prometu''. Osnovna ideja rada bila je istražiti i obrazložiti tehnologiju prijevoza industrijskih filtara uzimajući u obzir specifične uvjete. U teorijskom dijelu rada su definirani osnovni pojmovi, definicije i izrazi tehnologije prijevoza. Obuhvaćeni su i opisani elementi tehnologije cestovnog prijevoza, odnosno opis prijevozne potražnje, obilježja tereta i infrastrukture. Zatim su detaljno analizirane značajke prijevoznih i manipulacijskih sredstava. Teorijski dio ukratko objašnjava pojam outsourcing-a, njegovu potrebu i primjenu. Na konkretnom primjeru iz prakse napravljena je analiza učinkovitosti prijevoznog procesa na relaciji Eurofil d.o.o. – Petrokemija d.d. Kutina. Na osnovu dobivenih rezultata i njihove analize, doneseni su odgovarajući zaključci.
Keywordstransportation technology road transportation manipulation resources outsourcing
Parallel title (English)Transport Technology of Industrial Filters in Road Traffic
Committee MembersHrvoje Pilko (committee chairperson)
Marijan Rajsman (committee member)
Veselko Protega (committee member)
Dubravka Hozjan (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Transport Planning
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
The technology of road transportation is a complex interdisciplinary field that deals with the issue of transportation processes. Observing the processes that take place while moving the object from origin to destination, where the process takes place according to certain rules and laws with the use of basic resources. The title of this paper ''Transportation technology of industrial filters in road transport''. The focus of the study was to explore and explain the transportation technology of industrial filters considering the specific conditions. The theoretical part defines the basic concepts, definitions and terms used in transportation technology. The elements of road transport technology are explained, that is the description of transport demand, cargo and infrastructure features. Next, there are detailed analysis of the features of transport and manipulation means. The theoretical part briefly explains the concept, need and implementation of outsourcing. The research part of the paper includes a concrete example from practice. The research part includes an analysis of the transportation process efficiency from Eurofil Ltd. to Petrokemija joint-stock company. Kutina.
Parallel keywords (Croatian)tehnologija prijevoza cestovni promet manipulacijska sredstva outsourcing
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:801365
CommitterMojca Brenko-Puzak