undergraduate thesis
Comparative Analysis of Management and Monitoring Systems of Computer Networks

Valentino Vizner (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Information and Communications Traffic
Metadata
TitleUsporedna analiza sustava za upravljanje i nadzor računalnih mreža
AuthorValentino Vizner
Mentor(s)Ivan Grgurević (thesis advisor)
Abstract
Računalne mreže su promijenile i ubrzale način komunikacije u današnje vrijeme i temelj su za razvoj ostalih sustava, organizacija, poduzeća, jer omogućavaju kvalitetnu i brzu komunikaciju s ostalim korisnicima računalnih mreža. Kako bi se postigla kvalitetna i pouzdana mreža, potrebno je uspostaviti politiku upravljanja računalnih mreža, a kroz upravljanje odrediti parametre za nadzor računalnih mreža. Zbog ubrzanog rasta i ekspanzija računalnih mreža krajem prošloga stoljeća i početkom ovoga, većina mreža se nije kvalitetno prilagodila takvim brzim ekspanzijama. Zato postoje modeli koji nastoje ispraviti te probleme, kroz upravljanje i nadzor računalnih mreža. Za kvalitetniju provedbu upravljanja i nadzora računalnih mreža, potrebno je odabrati sustav (računalne programe) te provesti usporednu analizu sustava za upravljanje i nadzor računalnih mreža. Kroz usporednu analizu sustava za upravljanje i nadzor računalnih mreža, promatra se upravljanje i nadzor kao dvije odvojene cjeline, ali također prikazuje koliko su isprepletene i zajedno čine računalni sustav funkcionalnim.
Keywordscomputer networks management and monitoring of computer networks comparative analysis systems for management and monitoring of computer networks
Parallel title (English)Comparative Analysis of Management and Monitoring Systems of Computer Networks
Committee MembersIvan Grgurević (committee chairperson)
Zvonko Kavran (committee member)
Ivan Forenbacher (committee member)
Dragan Peraković (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Information and Communications Traffic
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Postal and Telecommunications Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationInformation and Communication Traffic
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Computer networks have changed and accelerated mode of communication nowadays and are the basis for the development of other systems, organizations, companies, because they enable high-quality and instant communications with other users of computer networks. In order to achieve high-quality and reliable networks, it's necessary to establish a policy for the management of computer networks and through management to determine the parameters for monitoring computer networks. Due to rapid growth and expansion of computer networks at the end of the last century and the beginning of this, most of the networks are not well adapted to such rapid expansions. Therefore, there is a model that seeks to correct these problems, through the management and control of computer networks. For better implementation of the management and control of computer networks, it is necessary to select the system (computer programs) and to carry out a comparative analysis of the management and control of computer networks. Through a comparative analysis of the management and control of computer networks, management and control are treated as two separated units, but also shows how they are intertwined and together make a well functioning computer system.
Parallel keywords (Croatian)računalne mreže upravljanje i nadzor računalnih mreža usporedna analiza sustavi za upravljanje i nadzor računalnih mreža
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:480521
CommitterMojca Brenko-Puzak