undergraduate thesis
Computer Network Security

Tomislav Šoštarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet
Metadata
TitleSigurnost i zaštita računalnih mreža
AuthorTomislav Šoštarić
Mentor(s)Zvonko Kavran (thesis advisor)
Abstract
Računalna je mreža sustav koji povezuje različite ili slične uređaje u jednu cjelinu. Upravljanje mrežom podrazumijeva pravilnu konfiguraciju, povezivanje i nadzor elemenata mreže. Održavanje računalnih mreža složen je i zahtjevan posao jer računalo povezano na računalnu mrežu nije više izolirani sustav, nego je podložno interakciji drugih sustava. Današnje se računalne mreže sve više temelje na TCP/IP skupu protokola zbog jednostavnog definiranja adresa uređaja na mreži te zbog mogućnosti povezivanja na Internet i korištenje njegovih mrežnih usluga. Planiranje zaštite sustava temelji se na ispitivanju poznatih prijetnji te prijedloga rješenja kao rezultat kompromisa. Malware je zajednički naziv za softver koji je izrađen specifično sa svrhom infiltracije ili oštećenja računalnog sustava. Vrste malwarea su spyware, adware, trojanci, crvi i virusi. Mnogi sigurnosni mehanizmi, kao što su antivirusni programi, sigurnosni protokoli mreža računala, kontrola pristupa, kriptiranje i vodeni žigovi mogu se upotrijebiti za zaštitu dokumenata. No efikasna zaštita ne primjenjuje samo jedno rješenje, već kombinaciju u ovom radu spomenutih metoda zaštite.
Keywordscomputer network system protection malware antivirus security protocols
Parallel title (English)Computer Network Security
Committee MembersZvonko Kavran (committee chairperson)
Dragan Peraković (committee member)
Ivan Grgurević (committee member)
Štefica Mrvelj (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Postal and Telecommunications Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationInformation and Communication Traffic
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Computer network is a system that connects different or similar devices into a single unit. Network management includes proper configuration, connectivity and control of network elements. Computer networks maintenance is a complex and demanding job as a computer connected to a computer network is no longer an isolated system, but subject to the interaction of other systems. Today's computer networks are increasingly based on the TCP / IP set of protocols because of simplier definition of the device network address and because of the possibility of connecting to the Internet to use its online services. Planning protection system is based on examination of all known threats and proposed solutions as a result of a compromise. Malware is the common name for all software that was created specifically for the purpose of infiltration or damaging computer systems. The types of malware are Spyware, Adware, Trojans, Worms and Viruses. Many security mechanisms, such as Antivirus programs, computer networks security protocols, access control, encryption and watermarks can be used to protect documents. Effective protection does not mean applying only one solution, but a combination of different methods of protection.
Parallel keywords (Croatian)računalna mreža zaštita sustava malware antivirusi sigurnosni protokoli
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:284134
CommitterMojca Brenko-Puzak