undergraduate thesis
Analysis of Technical Conditions for Rehabilitation of Navigation on the Sava River Waterway

Stjepan Barišić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Water Transport
Metadata
TitleAnaliza tehničkih uvjeta za unapređenje plovnog puta rijeke Save
AuthorStjepan Barišić
Mentor(s)Natalija Kavran (thesis advisor)
Abstract
U završnom radu su analizirani tehnički preduvjeti za uspostavu plana razvoja i unapređenja plovidbeno-tehničkih značajki rijeke Save na osnovi infrastrukturnih i operativnih mjeritelja Europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja. Postojeći uvjeti cijelom duljinom rijeke Save ne zadovoljavaju kriterije AGN sporazuma. Samo područje od Slavonskog Broda do Oprisavca i od Slavonskog Šamca do granice sa Srbijom odgovara klasi IV prema klasifikaciji plovnog puta. Rijeka Sava prema tablici klasifikacije plovnih puteva, najvećom duljinom pripada klasi III. Za unapređenje plovnih putova rijeke Save preporuča se zadovoljavanje uvjeta klase Va. Najveći problem unapređenja rijeke Save predstavlja 11 riječnih zavoja koji ne odgovaraju međunarodnoj plovidbi jer imaju radijus manji od 240 m. Postoje dva prijedloga za sanaciju 11 riječnih zavoja od kojih je jedan da se ti zavoji saniraju, odnosno prošire za dvosmjeran promet, dok je drugi prijedlog da se obavlja jednosmjerni promet, ali da se omogući brodovima siguran prolaz, odnosno da imaju prostor za mimoilaženje. Potrebno je obaviti hidrotehničke radove koji koriste jaružanje, obaloutvrde i ostale regulacijske građevine za popravak plitkih sekcija na plovnom putu rijeke Save.
Keywordsinfrastructure and operational surveyors improvement of the waterway classification of the Sava River Waterway
Parallel title (English)Analysis of Technical Conditions for Rehabilitation of Navigation on the Sava River Waterway
Committee MembersNatalija Kavran (committee chairperson)
Mihaela Bukljaš Skočibušić (committee member)
Mato Brnardić (committee member)
Kristijan Rogić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Water Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationWater Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
This thesis offers analysis of technical preconditions for establishing development plan and advancement of navigational and technical characteristics of river Sava on the basis of infrastructural and operational norms of European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance. Existing conditions rivers not sufficient the criteria river Sava under norm of AGN agreement. Sava is suitable for international navigation and has Class IV between Slavonski Brod and Oprisovac as well as between Slavonski Šamac and the State Border with Serbia. The large part of Sava's lenght falls under Class III. For further advancement in Sava's waterway, regarding cargo traffic growth, it is recommended to meet the demands of Class Va. The problem for accomplishing class Va are 11 curvatures which don’t correspond with international navigational rules because of their radius which is under 240 metres. There are two suggestions for this problem. First one suggests the waterway to be extended to suit two-way traffic, while the other one suggests one-way traffic, with additional manouvering area for safe ship passings. Additional dredging of Sava's waterway will enable traffic of larger ship's and various cargo transportation, a therefore it would be suitable for international navigation.
Parallel keywords (Croatian)infrastrukturni i operativni mjeritelji unapređenje plovnog puta klasifikacija plovnog puta rijeke Save
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:565654
CommitterMojca Brenko-Puzak