master's thesis
Energy Efficency and Emission Reduction Measures as Improvement of Passenger Transportation System

Martin Njegovan (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Urban Transport
Metadata
TitleUnapređenje sustava prijevoza putnika kao mjera povećanja energetske učinkovitosti i smanjenje emisije plinova
AuthorMartin Njegovan
Mentor(s)Marko Ševrović (thesis advisor)
Abstract
Smanjenje potrošnje energije kroz povećanje energetske učinkovitsoti predstavlja jednu od glavnih mjera za smanjenje emisije stakleničkih plinova urbanih sredina. Povećana upotreba energije u dnevnim migracijama nastala je zbog stalnog rasta upotrebe osobnih automobila. U gradovima se koriste strategije i mjere za promjenu modalne raspodjele putovanja u korist javnog gradskog prijevoza što proklamira Europska unija kroz svoju Prometnu politiku (Transport White Paper). Stoga analiza energetske i ekološke učinkovitosti javnog gradskog prijevoza predstavlja važan korak u provođenju promjene modalne raspodjele urbanih dnevnih migracija. U radu su prikupljeni podaci o energetskoj učinkovitosti i količini emisije stakleničkih plinova javnog gradskog prijevoza, odnosno gradskog autobusa te osobnog automobila unutar određene linije gradske mreže. Podaci su detaljno analizirani, ocjenjivani i uspoređivani sve u svrhu da bi se predložile metode i mjere za povećanje energetske učinkovitosti javnog gradskog prijevoza koje isto tako direktno djeluju na smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Keywordsurban public transport energy energy efficency GHG emissions
Parallel title (English)Energy Efficency and Emission Reduction Measures as Improvement of Passenger Transportation System
Committee MembersMarko Ševrović
Davor Brčić
Mario Šafran
Kristijan Rogić
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Urban Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-01
Parallel abstract (English)
Decreasing energy consumption troughout improving energy efficency represents one of the key measure to reduce GHG emissions in urban centers. Continous growth of car usage in daily migrations has lead to extended usage of energy. Strategies and measures in cities are used to change modal distribution of trips in favour of urban public transport which proclaims Europian Union troughout „Transport White Paper“ policy. Because of that, energy efficency and emission analysis of urban public transport represents huge step in implementation modal distribution in daily urban migrations. In paper are gathered information about energy efficency and amount of emissions in urban public transport, regarding city bus and personal car inside one line in city network. Informations are analyzed, rated and compared in purpose of suggesting methods and measures to increase energy efficency in urban public transport which directly effects on reducing GHG emissions.
Parallel keywords (Croatian)javni gradski prijevoz putnika energija energetska učinkovitost emisije stakleničkih plinova
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:891909
CommitterMojca Brenko-Puzak