master's thesis
Optimization of Intersection Traffic Flows in the Area of City of Ludbreg

Filip Matijašec (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Road Transport
Metadata
TitleOptimizacija prometnih tokova u raskrižjima na području grada Ludbrega
AuthorFilip Matijašec
Mentor(s)Luka Novačko (thesis advisor)
Abstract
Raskrižja su mjesta u cestovnoj mreži gdje dolazi do spajanja, razdvajanja i preplitanja prometnih tokova te samim time najviše utječu na odvijanje prometnog procesa. Iz tog razloga se javlja potreba za njihovo izučavanje i traženje što je moguće kvalitetnijih rješenja. U radu je napravljena analiza postojećih prometnih tokova na devet najvažnijih raskrižja na području Ludbrega s naglaskom na četiri najopterećenija i najkritičnija. Dani su i prijedlozi poboljšanja raskrižja gdje je to postojeće stanje zahtijevalo, da li kao novo projektno rješenje ili komentar. Izvršena je i simulacija postojećeg stanja dionice koja povezuje četiri analizirana raskrižja te simulacija spomenute dionice s prijedlozima poboljšanja. Simulacija je napravljena u mikrosimulacijskom programskom alatu Vissim. Nakon simulacije evaluacijom su dobiveni podaci (vrijeme putovanja, brzine, vrijeme kašnjenja itd.) koji su važni za analizu prometnih tokova.
Keywordsintersection traffic flows Ludbreg simulation Vissim
Parallel title (English)Optimization of Intersection Traffic Flows in the Area of City of Ludbreg
Committee MembersLuka Novačko
Dubravka Hozjan
Hrvoje Pilko
Davor Brčić
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Road Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
Intersection are places in road network where comes to connecting, separation and interweaving traffic flows and therefore they affect the most on the traffic processes. Because of that there is a need for their studying and search of possible better solutions. This study shows analysis of existing traffic flows on nine most important intersections of Ludbreg area with focus on four most burdened and most critical. This study also gives suggestions for improvement intersections where is that necessary, whether as a new design solution or only comment. Study shows the simulation of the current state of road section which connects the four analyzed intersections and simulation the same road section with suggestions for improvement. Simulation is made in microsimulation programming tool Vissim. After simulation with evaluation are obtained data (vehicle travel time, speed, delay time etc.) which is important for analysis traffic flows.
Parallel keywords (Croatian)raskrižje prometni tokovi Ludbreg simulacija Vissim
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:410663
CommitterMojca Brenko-Puzak