undergraduate thesis
Analysis of Transport Centres Logistics Activities

Ivana Pušić (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Intelligent Transport Systems
Metadata
TitleAnaliza logističkih aktivnosti robno-transportnih centara
AuthorIvana Pušić
Mentor(s)Tomislav Rožić (thesis advisor)
Abstract
Robno – transportni centri predstavljaju točke optimalne podjele rada teretnog prometa, a posebice cestovnog i željezničkog prometa. Oni stvaraju mogućnosti za realizaciju ciljeva prometne politike i unapređenje kooperacije sudionika u transportu. U njima se odvijaju različite logističke aktivnosti kao što su: nabava, skladištenje, distribucija i logistika povrata. Kako bi se one detaljnije analizirale, izvršena je analiza logističkih aktivnosti europskih robno – transportnih centara prema regionalnoj podjeli. Iz svake regije izdvojena je određena država i jedan od njezinih vodećih terminala prema kriteriju uspješnosti, kako u toj zemlji, tako i na području čitave regije. Detaljan prikaz svakog terminala zasebno daje uvid u logističke aktivnosti koje se u njima odvijaju te ističe karakteristike logističkih centara i regionalne specifičnosti na kojima se zasniva najveća razlika u prometnoj povezanosti i gospodarskom razvoju. Kako bi se na jednakoj razini objasnile razlike svake regije zasebno, za komparaciju je korišten oblik SWOT analize te također, mnoštvo slika i tablica za što bolji uvid u logističke aktivnosti robno – transportnih centara u Europi. Detaljna komparacija logističkih aktivnosti robno – transportnih centara u Europi prikazana je u ovom radu oslanjajući se na društvene, političke i ekonomske aktualnosti čime su dani podaci podložni promjenama. Sudeći po njima i onima kroz povijest, vjerojatnost napredovanja cijelog europskog prometnog sustava, kroz sustave robno - transportnih centara, mogla bi kroz izvjesno vrijeme doživjeti napredak i bolju kontinentalnu razmjenu dobara i usluga.
Keywordstransport center logistic terminal logistic activities intermodal transport transport infrastructure
Parallel title (English)Analysis of Transport Centres Logistics Activities
Committee MembersTomislav Rožić
Tomislav Josip Mlinarić
Ratko Stanković
Darko Babić
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Intelligent Transport Systems
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Transport centres represent the point of optimal labour division of cargo traffic, especially road and rail traffic. They are making it possible to accomplish goals of traffic policies and to improve cooperation between transport participants. Some of the activities they do are procuration, storage, distribution, forwarding and reverse logistics. For further analysis, Europe was divided into regions and the activities in European transport centers were analized. A country from every region and one of their leading terminals according to their overall success in the country and in the region were chosen. Detailed review of every terminal provides insight into logistic activities that take place inside of them and points out the characteristics of logistic centers and regional uniqueness on which the biggest differences in traffic connection and economic growth are based. SWOT analysis is used to explain the differences of every region on the same level and pictures and tables are shown for a better insight into the data of transport terminals. Detailed comparison of logistic activities that take place inside of transport terminals is shown in this paper relying on social, political and economic events which make the data subject to change and according to them and the data through history, it is highly likely that the whole European transport system will experience progress and better continental exchange of goods and services.
Parallel keywords (Croatian)robno-transportni centar logistički terminal logističke aktivnosti intermodalni transport prometna infrastruktura
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:365076
CommitterMojca Brenko-Puzak