master's thesis
Labour Productivity of Croatian Road Carrriers in Domestic Passenger Transport

Marko Emanović (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Road Transport
Metadata
TitleProizvodnost rada hrvatskih cestovnih prijevoznika u unutarnjem putničkom prometu
AuthorMarko Emanović
Mentor(s)Marijan Rajsman (thesis advisor)
Abstract
Proizvodnost rada predstavlja jedno od glavnih mjerila uspješnosti poslovanja. Vrlo je važno biti upoznat s proizvodnošću rada, jer je visoka razina proizvodnosti temelj uspjeha neke tvrtke. Istraživanje proizvodnosti rada se u ovom diplomskom radu provodi za vremensko razdoblje od 2000 do 2013 godine, te su korišteni statistički podatci iz kojih je izvršen proračun aritmetičke sredine, standardne devijacije, koeficjenta varijabilnosti, te prosječne godišnje stope promjene. U ovom radu se promatrala proizvodnost rada hrvatskih cestovnih prijevoznika u unutarnjem putničkom prometu, a konačan rezultat se dobio na način da su se pojedinačno podijelile sve vrijednosti broja prevezenih putnika sa brojem zaposlenih osoba u unutarnjem putničkom prometu u vremenskom razdoblju od 2000 do 2013 godine, a uz to su prikazane i izračunate vrijednosti ostalih čimbenika koji također utječu na rezultate proizvodnosti rada, kao što su: ukupan broj prevezenih putnika, ukupan broj zaposlenih osoba, izvršen putnički transportni rad, te ostali važni čimbenici. Svaki izračun popraćen je tabličnim i histogramskim prikazom. Obradom dostupnih podataka dobivene su informacije trenda proizvodnosti rada u promatranom vremenu. Glavni utjecaj na takve promjene je imalo i stanje u kojem se Republika Hrvatska i našla, a to je stanje recesije, pa je stoga i proizvodnost rada bila manja zbog smanjene gospodarske aktivnosti i time niže razine korištenja usluga prijevoza u unutarnjem putničkom cestovnom prometu.
Keywordslabour productivity domestic road passenger transport Croatian road carries
Parallel title (English)Labour Productivity of Croatian Road Carrriers in Domestic Passenger Transport
Committee MembersMarijan Rajsman
Marinko Jurčević
Veselko Protega
Dubravka Hozjan
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Road Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
Productivity is one of the main criteria of bussines success. High level of productivity is base of companies success so it is very important to be familiar with productivity of work. Research of productivity of work in this thesis is for period of 2000-2013. Estimated arithmetic mean, standard deviation, coefficient of variation and average rate of change in year have been used for making statistiC information. Productivity of work of Craotian traffic transporters in internal passengers traffic has been watched. Final result is made in this way: all values of numbers of passengers that have been transported were divided by number of people who are working in internal passengers traffic in period of 2000-2013. Also, values of other factors that have an infulence on results of productivity of work such as: total number of transported passengers, total number of people who are working, passengers transported and other are shown and calculated. Every calculation is followed by table and histogram. By processing available dana, there were made informations of trend of productivity of work in observed period. Main infulence on such changes was because of state in which Republic of Croatia was – slump; productivity of work was smaller because of reduced economic activity, also lower level of using traffic service in internal passengers road traffic.
Parallel keywords (Croatian)proizvodnost rada unutarnji cestovni putnički promet hrvatski cestovni prijevoznici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:164294
CommitterMojca Brenko-Puzak