diplomski rad
Analiza utjecaja elektroničkih komunikacija na okoliš

Marko Krizmanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet