Paginacija

Prognostički model vremena putovanja u masovnom javnom gradskom prijevozu
Prognostički model vremena putovanja u masovnom javnom gradskom prijevozu
Dino Šojat
Kvaliteta usluge u javnom prijevozu putnika utječe na održivost gradske mobilnosti. U masovnom javnom gradskom prijevozu vrijeme putovanja jedan je od najznačajnijih indikatora pouzdanosti usluge kao kategorije kvalitete usluge. No za prijevoz tramvajem, trolejbusom i autobusom karakteristične su neravnomjerna prijevozna ponuda i potražnja, uzrokujući varijabilnost vremena putovanja i slabu pouzdanost usluge za putnike. Varijabilnost je posljedica unutarnjih faktora smetnji kao što je...
Razvoj postupka proaktivnoga planiranja i upravljanja operacijama vojnih aviona visokih performansa u pilotskoj obuci u fleksibilnim strukturama zračnoga prostora
Razvoj postupka proaktivnoga planiranja i upravljanja operacijama vojnih aviona visokih performansa u pilotskoj obuci u fleksibilnim strukturama zračnoga prostora
Nikola Mostarac
Postojeća metodologija planiranja i upravljanja operacijama vojnih aviona visokih performansa u obuci pilota u fleksibilnim strukturama zračnog prostora bazira se na privremenoj dodjeli struktura vojnim ili civilnim korisnicima. Dodjela se provodi prema prethodnim rezervacijama na način da u najvećoj mogućoj mjeri odgovara realnom vremenu provedbe operacija vojnih aviona. Operacije vojnih aviona visokih performansa u obuci pilota u fleksibilnim strukturama zračnog prostora provode se...
Razvoj pravičnoga tarifnoga modela u integriranom prijevozu putnika
Razvoj pravičnoga tarifnoga modela u integriranom prijevozu putnika
Denis Šipuš
Modeliranje tarifnih sustava u javnom prijevozu putnika predstavlja složen optimizacijski problem usklađivanja želja i potreba dionika koji su uključeni u sustav te mogućnosti sustava, posebice u integriranom prijevozu putnika. Analizom dosadašnjih istraživanja tarifnih sustava u integriranom prijevozu putnika uočava se nedostatak istraživanja tarifnih sustava s gledišta prometne marginaliziranosti i pravičnosti tarifnih modela. Prometna se marginaliziranost odnosi na prostor i...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Ante Galić
Problem usmjeravanja vozila (VRP) kompleksan je kombinatorički problem s kojim se svakodnevno susreću tvrtke koje obavljaju dostavu robe. Njegovim učinkovitim rješavanjem moguće je značajno smanjiti troškove dostave. Metaheurističkim metodama moguće je relativno brzo pronaći visoko kvalitetna rješenja. Stanični evolucijski algoritam metaheuristički je algoritam kod kojeg su jedinke iz populacije raspoređene unutar toroidalne mreže i mogu biti u interakciji samo sa obližnjim...
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Rino Bošnjak
Učestali problem u pomorskom prometu jest smanjenje sigurnosti odvijanja plovidbe. Prisutno je više čimbenika koji u određenoj mjeri utječu na sigurnost broda, ljudi i imovine te na zaštitu okoliša. Kao posljedica djelovanja pojedinih čimbenika pojavljuju se opasne situacije poput nasukanja, sudara, požara, prevrnuća, kvarova glavnog stroja, oštećenja glavnog trupa broda, onečišćenja i druge situacije. Slijedom prepoznatoga, u ovome doktorskom radu istražuju se pojavne...
Solving the Electric Vehicle Routing Problem Using a Hybrid Adaptive Large Neighborhood Search Method
Solving the Electric Vehicle Routing Problem Using a Hybrid Adaptive Large Neighborhood Search Method
Tomislav Erdelić
In order to perform a high-quality and on-time delivery in logistic systems, it is necessary to efficiently manage a delivery fleet. Nowadays, due to the new policies and regulations related to greenhouse gas emission in the transport sector, logistic companies are paying higher penalties for each emission gram of CO2/km. With Electric Vehicle (EV) market penetration, many companies have started to evaluate the integration of EVs in their fleet, as EVs do not have local greenhouse gas...
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Zoran Jakšić
Neautomatizirani sustavi u kontroli zračnog prometa zahtijevaju veliko radno opterećenje kontrolora u smislu verbalne koordinacije, proračuna parametara leta, subjektivne procjene buduće pozicije zrakoplova, ručnog ispisivanja obrazaca o letu i drugoga. Svrha uvođenja automatiziranih sustava u kontrolu zračnog prometa jest povećanje kapaciteta sustava kontrole zračnog prometa smanjenjem radnog opterećenja kontrolora. Radom je obuhvaćena problematika utjecaja automatizacije na...
Utjecaj oglasnih površina uz prometnice na vizualnu distrakciju i sigurnost mladih vozača u cestovnom prometu
Utjecaj oglasnih površina uz prometnice na vizualnu distrakciju i sigurnost mladih vozača u cestovnom prometu
Miljenko Mustapić
Prema spoznajama iz dosad provedenih znanstvenih istraživanja, distrakcija vozača može utjecati na smanjenu sposobnost zamjećivanja važnih detalja prilikom upravljanja vozilom što posljedično utječe na sigurnost u prometu i u određenim situacijama može biti jedan od uzroka prometnih nesreća. Uz distrakcije koje se pojavljuju unutar vozila sve veću opasnost predstavlja distrakcija koja dolazi izvan vozila. Prometna okolina postala je brzo rastuća platforma unutar oglašavačkog...
Utvrđivanje povezanosti psihofizičkoga opterećenja vozača i kvalitete prometne signalizacije u noćnim uvjetima
Utvrđivanje povezanosti psihofizičkoga opterećenja vozača i kvalitete prometne signalizacije u noćnim uvjetima
Mario Fiolić
Na sigurnost cestovnog prometa utječe niz međusobno povezanih čimbenika pri čemu se ljudski čimbenik izdvajao kao uzrok velikog broja prometnih nesreća. Novija znanstvena istraživanja ukazuju na to da ljudske pogreške nisu uvijek jedini uzrok nesreća, odnosno da su one u određenoj mjeri izazvane manjkom adekvatnih informacija vezanih uz elemente ceste i njezine okoline. To je naročito očito u noćnim uvjetima kada vozači moraju donositi odluke relativno brzo i na temelju znatno...
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka
Nina Perko
Za potrebe brzo rastućeg nautičkog prometa proces planiranja i prilagodbe lučke infrastrukture nije dovoljno istraživan sa prometnog gledišta. To nameće potrebu planiranja i prilagodbe uglavnom zastarjele lučke infrastrukture te dovođenje u korelaciju različitih vrsta nautičkih plovila s različitim vrstama potrebnih usluga. Istraživanje je obuhvatilo postojeće stanje luka za prihvat nautičkih plovila i dovođenje u vezu nautičke plovidbe s mogućnostima infrastrukturnih...

Paginacija