disertacija
Valorizacija utjecaja prometa nautičkih plovila na kapacitet morskih luka

Nina Perko (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti