diplomski rad
Sustavi naplate prijevoznih karata u željezničkom putničkom prometu

Matea Ban (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za željeznički promet