diplomski rad
Odabir kanala distribucije metodom višekriterijskog odlučivanja

Žana Pavičić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za transportnu logistiku