završni rad
Kvantitativna analiza dinamike prometa u županijskim lukama na području Zadarske županije

Vice Genda (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za vodni promet