diplomski rad
Usporedna analiza tehnološko-ekonomskih parametara za planiranje širokopojasnih pristupnih mreža

Goran Vujnović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za informacijsko komunikacijski promet