diplomski rad
Definiranje parametara za analizu prometnih tokova u funkciji sigurnosti cestovnog prometa

Martina Batinić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet