Janeš, Filip: Analiza pogrešaka u radio-telefonskoj komunikaciji studenata na simulatoru prilazne kontrole zračnog prometa

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations