undergraduate thesis
Analysis of Philatelies Market Aspect

Marina Udovičić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za poštanski promet
Metadata
TitleAnaliza tržišnog aspekta filatelije
AuthorMarina Udovičić
Mentor(s)Tomislav Kljak (thesis advisor)
Abstract
Filatelija je hobi koji razumijeva sakupljanje, obradu i katalogizaciju, čuvanje, izlaganje, razmjenu kao i drugu manipulaciju poštanskim markama, poštanskim žigovima, poštanskim vrijednosnicama i drugim cjelinama vezanim za poštanski promet. Gotovo 70% hrvatskih filatelista sakuplja hrvatske poštanske marke od samih početaka njihovih izdavanja, a najdosljedniji su sakupljači oni iznad 50 godina. Zanimljiv je i postotak onih koji hrvatske poštanske marke sakupljaju unazad zadnjih 5 godina što predstavlja dokaz kako filatelija u Hrvatskoj, kao hobi, ima perspektivnu budućnost. Cilj ovog rada je analizirati tržišni aspekt filatelije te uz to saznati razmišljanja korisnika i zaljubljenika u filateliju. Opisan je početak i razvoj filatelije, opisane su temeljne značajke poštanske marke, sociodemografske karakteristike prosječnog filatelista te filatelistička društva. Istražene su također kolekcionarske navike hrvatskih filatelista, utvrđene potrošačke navike hrvatskih filatelista te je izmjerena kvaliteta usluge izbora motiva, dizajna i tiska poštanskih maraka.
Keywordspost stamp philatelist market rare stamp indices
Parallel title (English)Analysis of Philatelies Market Aspect
Committee MembersTomislav Kljak (committee chairperson)
Zvonko Kavran (committee member)
Jasna Blašković Zavada (committee member)
Mihaela Bukljaš Skočibušić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za poštanski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Postal and Telecommunications Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationPostal Traffic
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-06
Parallel abstract (English)
Philately is a hobby which implies the collection, processing and cataloging, storage, display, exchange and other manipulation of postal stamps, postmarks, postal securities and other units linked to the postal service. Almost 70% of Croatian philatelist collects Croatian postage stamps from the very beginning of their issuance, and the most consistent collectors are those who have over 50 years. The percentage of those who collect Croatian stamps last 5 years is also interesting, which is a proof that philately in Croatia, as a hobby, has a promising future. The aim of this study is to analyze the aspect of market of philately and with it to find out opinions of users and lovers of philately. It has been described the beginning and development of philately, the basic features of a postage stamp, socio-demographic characteristics of the average stamp collectors and philatelic society. It has been also investigated the collectors habits of Croatian philatelist, established consumer habits Croatian philatelist and it has been measured the quality of service of the choice of motifs, design and printing of post stamps.
Parallel keywords (Croatian)poštanska marka filatelisti tržište indeksi rijetkih marki
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:275429
CommitterMojca Brenko-Puzak