master's thesis
Identification of Hazardous Road Locations in Bjelovar-Bilogora County

Željka Milivojević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za prometno-tehnička vještačenja
Metadata
TitleIdentifikacija opasnih mjesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije
AuthorŽeljka Milivojević
Mentor(s)Željko Šarić (thesis advisor)
Abstract
Prometna nesreća je događaj na cesti, izazvan kršenjem prometnih propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula, ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće, ili je izazvana materijalna šteta. Karakteristika prometnih nesreća je neravnomjerna rasprostranjenost u cestovnoj mreži, stoga je potrebno identificirati opasna mjesta na cestama kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu sanacijom tj. eliminacijom opasnih mjesta na cestovnoj mreži. Opasna mjesta su lokacije na cestovnoj mreži ili u mreži ulica gdje postoji veća vjerojatnost da će doći do prometne nesreće, ovisno o drugim elementima mreže. Velik broj nesreća događa se na istim mjestima te su takva mjesta razvrstana po određenim kriterijima. U radu se koncentracija prometnih nesreća te identifikacija opasnih mjesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije; analizira na dva načina: segmentiranjem cestovne mreže na fiksne dijelove i segmentiranjem cestovne mreže „Sliding window“ metodom. Kod segmentiranja cestovne mreže na fiksne dijelove, promatrana dionica se dijeli na fiksne dijelove odabrane dužine, pri čemu su sve dužine jednake. Opasna mjesta određuju se prema broju nesreća unutar fiksnih dijelova na koje je cestovna mreža podijeljena. „Sliding window“ metodom opasna mjesta se identificiraju tako da se na promatranoj cesti, tj. cestovnoj mreži odredi okvir određene dužine koji identificira područja s većom koncentracijom prometnih nesreća. U radu su korišteni podaci o prometnim nesrećama koje su se dogodile na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 2010. do 2015. godine. Cilj istraživanja je identificiranjem opasnih mjesta na cestovnoj mreži Bjelovarsko-bilogorske županije dobiti relevantne rezultate te pomoću njih prikazati kako metoda segmentiranja cestovne mreže na fiksne dijelove i „Sliding window“ metoda daju različite rezultate u broju opasnih mjesta.
Keywordstraffic accident identification of hazardous locations “black spots“ the fixed parts method sliding window method
Parallel title (English)Identification of Hazardous Road Locations in Bjelovar-Bilogora County
Committee MembersŽeljko Šarić (committee chairperson)
Goran Zovak (committee member)
Rajko Horvat (committee member)
Ljupko Šimunović (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za prometno-tehnička vještačenja
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Traffic accident is an event on the road, caused by violation of traffic regulations, which involves at least one vehicle in motion with at least one person injured or killed, also if the person dies of car accident within 30 days or material damage is caused. The characteristic of traffic accidents is uneven distribution of traffic accidents on the road network, therefore it is necessary to identifyhazardous road locationsonthe road network in order to increase road users safety by repairing or eliminating of hazardous locations on the road network. Hazardous locations are locations/places on the road network or in the street, where it is more likely for traffic accident to happened, according to the other network elements. A large number of accidents occurs at the same locations, therefore they are classified according to certain criteria. In dissertation; concentration of traffic accidents and identification of hazardous road locations in Bjelovarsko-bilogorska County will be analyzed in two ways: segmentation of road network to fixed parts andsegmentation of road network by sliding window method. The fixed parts method implies that roads are divided into fixed parts of the selected length and all parts are the same length. Hazardous road locations are determined according to the number of accidents within the fixed parts of the road network. The sliding window method implies that hazardous road locations are detected by a framework of a certain length that has to be determined, which identifies areas with higher concentration of traffic accidents.In this research data used is on trafficaccidents that occurred in the area of Bjelovarsko-bilogorska County from 2010 to 2015. The purpose of this research is to get an relevant research results by indentifying hazardous locations in Bjelovarsko-bilogorska County and; based on the results; show the difference in the number of identified hazardous road locations in Bjelovarsko-bilogorska County, two different methods used for detection of hazardous locations on the road network (the fixed parts and the sliding window method).
Parallel keywords (Croatian)prometna nesreća identifikacija opasnih mjesta "crne točke" segmentiranje cestovne mreže na fiksne dijelove "Sliding window" metoda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:381085
CommitterMojca Brenko-Puzak