master's thesis
Organization of the Railway Intermodal Transport between the Port of Rijeka and South Poland

Ana Mikulec (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Railway Transport
Metadata
TitleOrganizacija rada intermodalne linije željeznicom između luke Rijeka i južne Poljske
AuthorAna Mikulec
Mentor(s)Borna Abramović (thesis advisor)
Abstract
Intermodalni prijevoz predstavlja kretanje robe u istoj teretnoj jedinici ili na cestovnom vozilu koje koristi dva ili više prijevoznih modova bez diranja tereta prilikom prekrcaja s jednog prijevoznog sredstva na drugo. U ovom diplomskom radu definirano je značenje intermodalnog prijevoza te je opisana organizacija intermodalne linije željeznicom, kao i liberalizacija na tržištu željezničkih usluga. Također je opisana pravna organizacija intermodalnog prijevoza koja ima važnu ulogu u odvijanju međunarodnog prometa. Prikazane su analize rada sjevernojadranskih luka Rijeke i Kopra, koje predstavljaju uvod u analizu tehnike i tehnologije na relaciji Rijeka – Južna Poljska. Napravljena je i analiza kontejnerskog terminala Gliwice, koji predstavlja krajnju, odnosno odredišnu točku na željezničkom prijevoznom putu. Kao ključni dio diplomskog rada, opisan je prijedlog optimalnije intermodalne linije željeznicom na zadanom prijevoznom putu.
Keywordsintermodal transport organization of railway transport liberalization of the rail market technique and technology of work intermodal line
Parallel title (English)Organization of the Railway Intermodal Transport between the Port of Rijeka and South Poland
Committee MembersBorna Abramović (committee chairperson)
Nikolina Brnjac (committee member)
Tomislav Josip Mlinarić (committee member)
Mladen Nikšić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Railway Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRailway Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Intermodal transportation represents the movement of goods in the same cargo unit or on the road vehicle used by two or more modes of transport without touching the cargo during transhipment from one vehicle to another. This master thesis defines the meaning of intermodal transport and it describes the organization of intermodal rail lines, so as the liberalization of the market of railway services. It also describes the legal organization of intermodal transport which plays an important role in facilitating the international trade. There are shown the analysis of the master thesis of northern Adriatic port of Rijeka and Koper which are representing the introduction into the analysis of technique and technology on the relation Rijeka - South Poland. There was also made the analysis of the container terminal Gliwice which represents the destination point on the railway track. As the key part of the master thesis, there is described the proposal of the optimal intermodal rail line on a given transport route.
Parallel keywords (Croatian)intermodalni prijevoz organizacija željezničkog prometa liberalizacija tržišta željezničkih usluga tehnika i tehnologija rada intermodalna linija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:839093
CommitterMojca Brenko-Puzak