master's thesis
Analysis with Improvement Proposals of Intersection Design Elements on Section of State Road D24 from Slanje to Ludbreg

Igor Habuzin (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet
Metadata
TitleAnaliza s prijedlogom poboljšanja projektnih elemenata raskrižja na dionici državne ceste D24 od Slanja do Ludbrega
AuthorIgor Habuzin
Mentor(s)Luka Novačko (thesis advisor)
Abstract
Raskrižja su mjesta u cestovnoj mreži gdje dolazi do spajanja, razdvajanja i preplitanja prometnih tokova te samim time najviše utječu na odvijanje prometnog procesa. U ovom diplomskom radu analizirana su četiri raskrižja na dionici državne ceste D24 od Slanja do Ludbrega, s posebnim osvrtom na raskrižje Ulice Braće Radić i Vinogradske ulice. Izvršena je analiza postojećeg stanja u svrhu uvida u projektno-sigurnosne elemente raskrižja. Uz analizu provelo se brojanje i analiza strukture prometnog toka, te je za svako raskrižje predloženo poboljšanje projektnih elemenata na dionici ceste u programskom alatu „AutoCad“. Napravljena je i simulacija postojećeg stanja i dvaju prijedloga poboljšanja za spomenuto raskrižje koje je proglašeno opasnim mjestom tj. „crnom točkom“. Simulacija je izvršena u programskim alatima PTV Vissim i Sidra Intersection te su evaluacijom dobiveni rezultati za poboljšanje projektno-sigurnosnih elemenata raskrižja.
Keywordsproject and safety elements of intersections analysis of current situation state road from Slanje to Ludbreg simulation
Parallel title (English)Analysis with Improvement Proposals of Intersection Design Elements on Section of State Road D24 from Slanje to Ludbreg
Committee MembersLuka Novačko (committee chairperson)
Dubravka Hozjan (committee member)
Hrvoje Pilko (committee member)
Davor Brčić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za cestovni promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Intersections are places in road network where it comes to connecting, separating and interweaving of traffic flows which makes them have the greatest impact on the traffic system. This thesis analyzes four intersections on a D24 state road section from Slanje to Ludbreg, with emphasis on Braće Radić Street and Vinogradska Street intersection. The analysis of current situation was made in order to inspect project and safety elements of intersection. In addition to analysis, counting and analysis of traffic flow structure was conducted, and improvement of project elements on road section was proposed for every intersection in programming tool „AutoCad“. Simulation of current situation and simulation of two propositions for improving the mentioned intersection, which was declared as dangerous spot i.e. „black spot“, were conducted. Simulations were performed in software tools PTV Vissim and Sidra Intersection and results for improvement of project and safety elements of intersections were obtained by evaluation.
Parallel keywords (Croatian)projektno-sigurnosni elementi raskrižja analiza postojećeg stanja državna cesta D24 od Slanja do Ludbrega simulacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:045130
CommitterMojca Brenko-Puzak